Homo Türleri | Tarih Öncesi 7 İnsan Türü ve Özellikleri
Homo Türleri | Tarih Öncesi 7 İnsan Türü ve Özellikleri

Homo Türleri | Tarih Öncesi 7 İnsan Türü ve Özellikleri

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Dünya üzerinde yaklaşık 20 milyon yıldan bu yana insan yani homo türlerinin yaşadığını Arkeoloji sayesinde biliyoruz. Dünya tarihi yaklaşık 4,6 milyar yaşında olduğunu düşünürsek bu pekte uzun bir zaman değil gibi görünüyor, fakat 20 milyon yıl içerisinde 7 tür Homo bulgusuna rastlandı. Doğru, yanlış duymadınız “7 Ayrı Tür İnsan” Arkeolojinin bu bulguları, Darvin’in teorisini biraz daha gerçekçi kılmaya başlıyor. Ayrıca (Homo) kelimesinin Latince anlamı; İnsan, Çağdaş İnsan anlamında kullanılmaktadır. Sizler için bu insan türlerinin, ne zaman, nerede ve nasıl yaşadıklarını kısa özetler halinde toparlamaya çalıştım buyurun inceleyelim.

İnsanlık tarihi boyunca pek çok insan türü ortaya çıkmıştır. İşte bazı örnekler:

  1. Homo sapiens: Günümüz modern insanı olan Homo sapiens, yaklaşık 300.000 yıl önce ortaya çıkmıştır ve diğer insan türlerinin nesillerini geçerek bugünkü dünya üzerinde yaygın olarak yaşamaktadır.
  2. Homo neanderthalensis: Neandertal insanı olarak da bilinen Homo neanderthalensis, yaklaşık 400.000 ila 40.000 yıl önce yaşamıştır. Fiziksel olarak modern insanlara benzerlik gösterse de bazı morfolojik farklılıklara sahiptir. Homo sapiens ile çeşitli etkileşimler yaşamış olabilir.
  3. Homo erectus: Homo erectus, yaklaşık 2 milyon ila 140.000 yıl önce yaşamıştır. Bu tür, ilk kez ateş kullanımı, avlanma ve daha gelişmiş taş aletler yapma gibi becerileri sergilemiştir.
  4. Homo habilis: Homo habilis, yaklaşık 2,4 ila 1,4 milyon yıl önce yaşamıştır. Bu tür, taş aletler yapma yeteneklerinde ilerlemiş ve yiyecek toplama için çeşitli stratejiler geliştirmiştir.
  5. Homo floresiensis: Homo floresiensis veya “Hobbit insanı”, yaklaşık 190.000 ila 50.000 yıl önce Flores adasında yaşamıştır. Bu tür, modern insanlardan daha küçük bir vücut yapısına sahiptir.

Bunlar sadece bazı örnekler olup, insan evrimi ve türler arası ilişkiler hala araştırılmakta olan bir konudur. Yeni keşifler ve bilimsel çalışmalarla birlikte insan türleri hakkında daha fazla bilgi edinilmektedir.


Homo Rudolfensis

Homo Rudolfensis İnsansısı

İlk Homo türü olarak kabul edilmektedir. Yaklaşık 1,9 – 1,5 milyon yıl önce Afrika’da yaşadığı tahmin ediliyor. Bazı bilim adamları bu türün Homo yani insan değil, Australopithecus (Maymun) olduğunu öne sürmektedir. Homo rudolfensis fosilleri yetersiz olduğundan dolayı, tüm vücut ölçüleri hakkında net bir tahmin yapılmamış. 1912 yılında iki alt çene kemiği ve yüzlerine ait fosiller Meave Leakey tarafından bulunmuştur. Diğer bulunan insan bulgularından farklı özellikleri olduğu için, Homo rudolfensis ilk Homo insan türü olarak nitelendirilmiştir.

Homo rudolfensis, önceden Homo habilis olarak sınıflandırılan fosil buluntularına dayanarak önerilen bir insan türüdür. Homo rudolfensis, yaklaşık 1,9 milyon yıl öncesine tarihlenen Olduvai Gorge, Tanzania ve Koobi Fora, Kenya gibi bölgelerde bulunan fosil kalıntılarından bilinmektedir.

Homo rudolfensis’in tanımı ve sınıflandırılması tartışmalıdır ve araştırmacılar arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı bilim insanları, Homo habilis ve Homo rudolfensis arasında ayrım yapmanın zor olduğunu ve bu iki grubun aynı türe ait olabileceğini savunurken, diğerleri Homo rudolfensis’i ayrı bir tür olarak kabul etmektedir.

Homo rudolfensis’in anatomik özellikleri, büyük bir kafa hacmi, geniş bir yüz yapısı, belirgin kaş çıkıntıları ve ağız yapısı gibi Homo habilis’ten farklılık gösterir. Bazı fosil buluntularında dişler ve çene yapısı gibi özellikler, Homo rudolfensis’i diğer erken Homo türlerinden ayırmak için kullanılmıştır.

Ancak, Homo rudolfensis hakkındaki bilgiler sınırlıdır ve fosil kayıtlarının eksikliği ve farklı yorumlamalar nedeniyle tam bir anlayışa sahip olmak zordur. Dolayısıyla, Homo rudolfensis’in kesin sınıflandırması ve ilişkisi hala bilimsel tartışma konusu olmaya devam etmektedir.


Homo Habilis

Homo Habilis

Homo habilis türü de İnsansı türü olduğu kabul edilmektedir, fakat yine bazı araştırmacı bilim insanları Homo türü değil, maymun türü olduğunu öne sürmektedirler. Ortalama 1,8 milyon – 1,4 milyon yıllarında Dünya üzerinde yaşadıkları tahmin ediliyor. Homo habilis türünün maymun türüyle aynı özellikleri olarak bilinen, uzun kolları ve önde bulunan çene yapısıdır.

Bulunan kafatası ölçülerine bakılarak 550 cm – 687 cm arasında büyük bir beyine sahiptiler. Maymunlara nazaran daha küçük dişler ve küçük surat yapılarının var olduğu bilinmektedir. Ayrıca bilim insanlarının Homo habilis türüne Homo (insan) demelerindeki sebep ise, aynı bölgede bulgu olarak bulunan taş aletleri olması sebebiyle alet kullanabilme yetilerinin var olduğunu keşfetmesidir.


Homo habilis, Afrika’da yaklaşık 2,4 ila 1,4 milyon yıl öncesine tarihlenen bir insan türüdür. Latince “becerikli insan” anlamına gelen “habilis” adı, bu türün taş alet yapma yeteneklerine atıfta bulunur.

Homo habilis, erken insan evriminin bir aşamasını temsil eder ve Homo erectus’tan önce gelir. Bu tür, daha önceki australopithecine (Australopithecus) türlerinden farklı olarak daha büyük bir beyin hacmine ve daha gelişmiş bir vücut yapısına sahiptir.

Homo habilis, yaklaşık 600 ila 700 cc arasında bir beyin hacmine sahiptir. Yüz yapısı, önceki australopithecine türlerine kıyasla daha küçük dişler ve daha belirgin kaş çıkıntıları gibi bazı özelliklerle ayrılır. El yapısı ve uzuv anatomisi, taş alet yapma becerilerine ve ağaçlarda tırmanma yeteneklerine işaret eder.

Homo habilis, avcı-toplayıcı bir yaşam tarzına sahip olabilir ve çeşitli bitki ve hayvan kaynaklarından beslenmiş olabilir. Ayrıca, taş aletler kullanarak yiyecekleri işlemek ve araçlar yapmak için yetenekleri olduğuna inanılır.

Homo habilis, insan evriminde önemli bir dönüm noktasıdır, çünkü daha önceki australopithecine türlerinden daha insan benzeri özelliklere sahiptir. Bu tür, insanın gelişimi ve daha sonra ortaya çıkacak olan Homo erectus ve Homo sapiens gibi türlerin evrimsel ataları olarak kabul edilmektedir


Homo Ergaster

Homo Ergaster

Homo ergaster, Afrika’da yaklaşık 1.9 ila 1.4 milyon yıl öncesine tarihlenen bir insan türüdür. Bu tür, erken insan evriminde Homo habilis’ten sonra ve Homo erectus’tan önce gelir. Homo ergaster, Homo habilis ile Homo erectus arasındaki geçiş türlerinden biri olarak kabul edilir.

Homo ergaster, daha önceki australopithecine (Australopithecus) türlerine kıyasla daha büyük bir beyin hacmine, daha gelişmiş bir vücut yapısına ve anatomik özelliklere sahiptir. Beyin hacmi genellikle 600 ila 900 cc arasındadır.

Homo ergaster’ın yüzü daha düz, çene yapısı daha az belirgin ve dişleri daha büyüktür. Ayrıca, belirgin kaş çıkıntılarına sahip olabilirler. Vücut yapıları, daha dik duruşa sahip olmalarını ve bipedal yürüyüş yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan anatomik adaptasyonlara işaret eder.

Homo ergaster, taş alet yapma becerilerine sahip olup avcı-toplayıcı bir yaşam tarzı sürdürebilirler. Ayrıca, ateş kullanımı gibi becerilerin de geliştiği düşünülmektedir. Bu tür, Afrika’da yaygın olarak bulunan ve farklı çevrelerde yaşayan popülasyonlara sahip olabilir.

Homo ergaster, insan evriminde Homo habilis’ten daha ileri bir aşamayı temsil eder ve Homo erectus’un atası olarak kabul edilir. Homo ergaster’ın anatomik özellikleri ve yaşam tarzı, insan türlerinin evrim sürecini anlamak ve atalarımızın davranışlarını anlamak için önemli bilgiler sunar.

Günümüz insanlarına benzeyen ilk Homo türü olarak bilinir. Homo ergaster, Homo erectus’un atası olabileceği de düşünülüyor. Dünya üzerinde yaklaşık 1,9 milyon yıllarında yaşadığı tahmin edilmektedir. Bazı bilim insanları ilk gerçek ölçülerdeki insana Homo ergaster adını veriyorlar, bazıları ise Homo ergaster’in erken bir varyantı olarak nitelendiriyorlar.

Klasik soy çizgisini savunan bilim insanları, Homo ergaster ve Homo erectus’un tüm farklılıklara rağmen anatomik olarak birbirlerine çok yakın özelliklere sahip olduğunu savunuyorlar.


Homo Erectus

Homo Erectus

Homo erectus, yaklaşık 1.9 milyon ila 140.000 yıl öncesine tarihlenen bir insan türüdür. İlk olarak 19. yüzyılın sonlarında keşfedilen fosil buluntuları üzerinden tanımlanmıştır. Homo erectus, insan evriminde önemli bir rol oynayan ve Afrika dışına yayılan ilk insan türlerinden biridir.

Homo erectus, daha önceki türlerden farklı olarak daha büyük bir beyin hacmine ve gelişmiş bir vücut yapısına sahiptir. Beyin hacmi genellikle 750 ila 1250 cc arasında değişir ve Homo habilis’e kıyasla daha büyüktür. Bu, Homo erectus’un daha gelişmiş zihinsel yeteneklere sahip olduğunu düşündüren bir göstergedir.

Homo erectus’un yüz yapısı, modern insanlara benzerlik gösterir. Ancak, belirgin kaş çıkıntıları ve kalın kemik yapısı gibi bazı primitif özelliklere sahiptir. Ayrıca, büyük ve güçlü çene yapısı ve büyük dişlerle karakterizedir.

Homo erectus, ilk olarak Afrika’da ortaya çıkmıştır, ancak zamanla Asya, Endonezya ve Avrupa’ya da yayılmıştır. Bu tür, avcı-toplayıcı bir yaşam tarzı sürdürmüş olabilir ve avlanma, yiyecek toplama ve kullanılan taş aletlerin gelişimi gibi becerilere sahip olmuş olabilir. Homo erectus aynı zamanda ateş kullanımı, barınak yapımı ve sosyal davranışların gelişimi gibi daha karmaşık kültürel özelliklere de sahip olabilir.

Homo Sapiens ile Aynı Zamanda Yaşamış Olabilirler

Homo erectus, insan evrimindeki bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu tür, Homo habilis’ten daha gelişmiş bir anatomik yapıya ve davranışsal karmaşıklığa sahiptir. Ayrıca, Homo erectus’un soyu tükenmeden önce Homo sapiens (modern insanlar) gibi diğer insan türlerinin de ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Pleistosen döneminde yaşamış ve tartışmasız ilk gerçek insan olarak bilinen Homo türüdür. Arkeolojik bulgular sebebiyle modern insan olarak nitelendirilir. Yaklaşık 1,8 milyon ile 200 -250 bin yıl öncesine kadar yaşadığı bilinmektedir. Afrika kıtası dışına, Asya ve Avrupa kıtalarına yayılan ilk Homo türüdür.

Ateşi kullanan, alet edevat yapabilen zeki insan türü olan Homo erectus, köken olarak Afrika kıtasından yayılmış ve Gürcistan, Çin, Hindistan ve Java’ya kadar gidebildikleri kanıtlanmıştır.

Boy ve kilo özellikleri diğer bulunan türlerden daha gelişmiş özelliklere sahip olduğu bulunan fosillerle kanıtlanmıştır. Afrika’da bulunan Homo erectus fosilleri, Endonezya, Gürcistan ve Çin’deki bulunan fosillere göre daha uzun beden boyutuna sahip olduğu bilinmekte. Günümüz insanlarından daha uzun bacak boyları bulunmakta, kısa yolları sayesinde tırmanma ve koşma özellikleri daha gelişmiş olduğu tahmin edilmektedir.


Homo Heidelbergensis


Homo heidelbergensis, yaklaşık 700.000 ila 200.000 yıl öncesine tarihlenen bir insan türüdür. İsmi, Almanya’da Heidelberg şehrine yakın bir yerde bulunan Homo heidelbergensis fosillerinden gelir. Bu tür, Afrika’da Homo erectus’tan evrimleşerek ortaya çıkmış ve daha sonra Avrupa ve Asya’ya yayılmıştır.

Homo heidelbergensis, daha önceki türlerden farklı olarak daha büyük bir beyin hacmine sahiptir. Beyin hacmi genellikle 1100 ila 1400 cc arasında değişir ve Homo erectus’tan daha büyüktür. Bu, Homo heidelbergensis’in daha gelişmiş zihinsel yeteneklere sahip olduğunu gösterir.

Homo heidelbergensis’in yüz yapısı, modern insanlara benzerlik gösterir. Ancak, belirgin kaş çıkıntıları ve çene yapısı gibi bazı primitif özellikler devam eder. Ayrıca, büyük dişler ve güçlü çene yapısı da Homo heidelbergensis’i tanımlayan özellikler arasındadır.

Homo Heidelbergensis Alet Yapan Bir İnsan Türü Olabilir

Bu tür, avcı-toplayıcı bir yaşam tarzı sürdürmüş ve avlanma, yiyecek toplama, taş alet yapma ve barınak yapma gibi becerilere sahip olmuştur. Homo heidelbergensis’in sosyal yapıları ve iletişim yetenekleri de Homo erectus’tan daha karmaşık olabilir.

Homo heidelbergensis, insan evrimindeki önemli bir dönem olan Pleistosen döneminde yaşamıştır. Ayrıca, bu tür, diğer insan türlerinin, özellikle Neandertallerin (Homo neanderthalensis) ve modern insanların (Homo sapiens) atası olarak kabul edilmektedir. Homo heidelbergensis’in soyu tükenmeden önce Homo neanderthalensis ve Homo sapiens gibi diğer türler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Homo heidelbergensis, insan evrimindeki bir bağlantı noktası olarak önemli bir rol oynamaktadır.

Homo Heidelbergensis, Dünya üzerinde 700,000 – 200,000 yılları civarında yaşadığı tahmin edilmektedir. Afrika kıtasında ortaya çıkmış bir İnsan türüdür. Soğuk iklimde yaşamaya alışkın olan ilk İnsan türü olarak bilinir. Avcı yapıları vardı ve büyük hayvanları rahatlıkla avlayabiliyorlardı.

Bulunan bulgular doğrultusunda büyük kafa yapılarına sahiptiler ve düz bir surat yapıları vardı. Erkek türlerin boyları 175 cm, kadın türlerinin boyu ise 157 cm boylarındadır. Kadınların kiloları 50 – 60 kg ağırlığında, erkeklerin kiloları ise 60 – 70 kg ağırlığında olduğu tahmin edilmektedir. Homo heidelbergensis fosili ilk kez, 1907 yılında Almanya’da keşfedilmiştir.


Homo Sapiens İdaltu

Homo Sapiens İdaltu

Homo sapiens idaltu, Etiyopya’nın Omo Nehri Vadisi’nde bulunan bir insan türüdür. Bu tür, Homo sapiens’in erken bir alt türü olarak kabul edilir. “Idaltu”, Afar dilinde “büyük insan” anlamına gelir.

Homo sapiens idaltu’nun yaşları yaklaşık 160.000 ila 154.000 yıl öncesine kadar uzanır. Bu tür, modern insanların (Homo sapiens sapiens) anatomik özelliklerine birçok benzerlik gösterir. Ancak, bazı primitif özelliklere de sahiptir.

Homo sapiens idaltu’nun beyin hacmi modern insanlara benzerlik gösterir ve genellikle 1300 ila 1400 cc arasında değişir. Yüz yapısı modern insanlarınkine benzemekle birlikte, belirli primitif özellikler içerir. Örneğin, biraz daha büyük dişler ve çene yapısı vardır.

En Kısa Bireyi 1.80 m Olan Bir İnsan Türü Homo Sapiens İdaltu

Bu türün diğer önemli bir özelliği, özellikle diğer Homo sapiens alt türleriyle karşılaştırıldığında daha büyük bir vücut yapısına sahip olmasıdır. Homo sapiens idaltu’nun yaklaşık 1.80 metreye kadar uzayabilen büyük bir boya sahip olduğuna inanılmaktadır.

Homo sapiens idaltu, avcı-toplayıcı bir yaşam tarzı sürdürmüş olabilir ve taş aletler, ateş kullanımı ve sosyal etkileşimler gibi karmaşık davranışlara sahip olabilir. Ancak, bu konuda sınırlı bilgilere sahibiz.

Homo sapiens idaltu, insan evrimindeki bir dönüm noktasını temsil eder ve modern insanların ortaya çıkmasına doğru bir geçiş dönemini gösterir. Bu tür, Homo sapiens’in erken formlarının ve Homo sapiens sapiens’in atası olduğu düşünülmektedir. Ancak, Homo sapiens idaltu’nun nesli tükenmiştir ve günümüzde yaşayan modern insanlar Homo sapiens sapiens olarak adlandırılır.

Günümüz insanlarının alt türü olan Homo sapiens idaltu, 160.000 yıl önce Afrika’da yaşayan soyu tükenmiş bir türdür. 1997’de Tim White tarafından Etiyopya’nın Orta Awash bölgesi, Herto Bouri’de bulunmuştur; fakat 2003’te bulunduğu açıklandı. Bulunan fosiller radyoizotop tarihlemesi kullanılarak 154 bin yıl ile 160 bin yıllık, 1.450 cm beyin boyutuna sahip yetişkin bir erkeğe ait çıktı. Diğer bulunan fosiller ise başka bir yetişkin erkek ve altı yaşında bir çocuğa ait olduğu tespit edildi.


Homo Floresiensis

Homo Floresiensis

Homo floresiensis, Endonezya’nın Flores adasında bulunan bir insan türüdür. Bu tür, 2003 yılında keşfedilen fosil kalıntılarından tespit edilmiştir. Homo floresiensis, bilinen diğer insan türlerinden farklı bir şekilde küçük bir vücut yapısına ve sınırlı bir beyin hacmine sahiptir.

Homo floresiensis’in yaşları yaklaşık 100.000 ila 60.000 yıl öncesine kadar uzanır. En dikkat çekici özelliği, vücut boyutlarının oldukça küçük olmasıdır. Bu türün yetişkin bireylerinin yaklaşık 1 metre uzunluğunda olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, beyin hacmi modern insanlarınkinden daha küçüktür ve genellikle 380 ila 430 cc arasında değişir.

Hobbit Efsanesi Homo Floresiensis mi?

Homo floresiensis, yüz yapısı ve dişler gibi bazı özellikler bakımından Homo erectus’a benzerlik gösterir. Ancak, vücut boyutları ve beyin hacmi açısından önemli farklılıklar vardır. Bu tür, bir “hobbit insan” olarak da anılır, çünkü küçük boyutu ve orantısız vücut yapısı nedeniyle masallardaki hobbit karakterlerine benzetilir.

Homo floresiensis’in yaşam tarzı hakkında sınırlı bilgilere sahibiz. Taş aletler ve avcılık izleri bulunmuştur, bu da avcı-toplayıcı bir yaşam tarzı sürdürdüklerini göstermektedir. Ayrıca, ateş kullanımı ve basit barınaklar gibi davranışları da sergileyebilirlerdi.

Homo floresiensis’in evrimi ve ilişkili olduğu diğer insan türleri hala tartışmalıdır. Bazı araştırmacılar, bu türün Homo erectus’un bir yan dalı olduğunu ve izole bir adada yaşaması nedeniyle küçük boyutlara ve diğer özelliklere adapte olduğunu düşünmektedir. Diğerleri ise Homo floresiensis’i ayrı bir insan türü olarak tanımlar ve Homo sapiens’in atalarından ayrı bir evrimsel hattı temsil ettiğini öne sürer.

Homo floresiensis, insan evrimi hakkında önemli bilgiler sunan ilginç bir insan türüdür. Ancak, bu türün tam olarak nasıl ortaya çıktığı ve nesli neden tükendiği gibi sorular hala cevaplanması gereken konulardır.

Flores Adamı, Hobbit veya Flo olarak lakaplar almıştır. Endonezya’nın Flores adasında, boyu 1,1 metre olan bir yetişkin bireyin kalıntıları bulunarak keşfedildi. Daha sonra yapılan araştırmalarla birlikte, 9 kişiye ait fosil bulundu. 95 bin – 17 bin yıl önce Endonezya’da yaşadıkları tahmin edilmektedir. Bu türleri ilginç kılan özellik boyutlarının ufak olmasıydı. Ayrıca, iskelet kalıntılarının yanında, 94 bin ile 13 bin yıl öncesine ait taş aletler bulunmuştur.


Homo Bodoensis Yeni Bir Tür mü?

YouTube video

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

OKU Haber Dergi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!