Profesyonel ve Sosyal Becerilerin Kariyerinize Etkileri

Profesyonel ve sosyal becerilerin hangi alanda olursa olsun kariyeriniz üzerinde oldukça etkili olduğunuz unutmamalısınız. Bu noktada elde edebileceğiniz bazı beceriler doğuştan itibaren sizinle birlikteyken bazıları daha sonra eğitim, deneyim ve..

Profesyonel ve Sosyal Becerilerin Kariyerinize Etkileri
Son Güncelleme: Whatsapp

Profesyonel ve sosyal becerilerin hangi alanda olursa olsun kariyeriniz üzerinde oldukça etkili olduğunuz unutmamalısınız. Bu noktada elde edebileceğiniz bazı beceriler doğuştan itibaren sizinle birlikteyken bazıları daha sonra eğitim, deneyim ve tecrübe ile birlikte kazanılabilmektedir.

Kariyer Hedeflerinde Becerilerinizin Önemi

Profesyonel ve Sosyal Becerilerin Kariyerinize Etkileri | Profesyonel ve sosyal becerilerin hangi alanda olursa olsun kariyeriniz üzerinde oldukça etkili olduğunuz unutmamalısınız. Bu noktada elde edebileceğiniz bazı beceriler doğuştan itibaren sizinle birlikteyken bazıları daha sonra eğitim, deneyim ve tecrübe ile birlikte kazanılabilmektedir.

Profesyonel ve sosyal becerilerin varlığı ve bunun iş hayatına yansımasının özellikle CV’lerde çok büyük etkileri görülmektedir. İş başvurularında kullanılan CV’lerde yer alan bu beceriler sayesinde işverenler için aranan personel olma özelliğine sahip olduğunuzu ispat etmiş olacak, bu sayede de çok kolay bir şekilde iş bulabileceksiniz.

Profesyonel Beceriler

Profesyonel ve Sosyal Becerilerin Kariyerinize Etkileri | Profesyonel ve sosyal becerilerin hangi alanda olursa olsun kariyeriniz üzerinde oldukça etkili olduğunuz unutmamalısınız. Bu noktada elde edebileceğiniz bazı beceriler doğuştan itibaren sizinle birlikteyken bazıları daha sonra eğitim, deneyim ve tecrübe ile birlikte kazanılabilmektedir.

Profesyonel beceriler, bir faaliyetin teknik yönüyle ilgili bir dizi beceri ve yeteneklerdir. Bu becerilerde ustalaşmak, öğrenmeyi, ezberlemeyi ve materyalleri analiz etmeyi gerektirir. Bu, belirli bir düzeyde zeka gerektirir.

Profesyonel beceriler işe alınmanız için sizde olması zorunlu olan becerilerdir ve genellikle bu becerilerden hangilerinin sizden isteneceği iş tanımında yer alır.

Profesyonel ve Sosyal Becerilerin Kariyerinize Etkileri | Profesyonel ve sosyal becerilerin hangi alanda olursa olsun kariyeriniz üzerinde oldukça etkili olduğunuz unutmamalısınız. Bu noktada elde edebileceğiniz bazı beceriler doğuştan itibaren sizinle birlikteyken bazıları daha sonra eğitim, deneyim ve tecrübe ile birlikte kazanılabilmektedir.

Bu, okulda veya iş yerinde öğrenme sürecinde kazandığımız bilgi ve deneyimdir. Genellikle ölçülebilirdirler ve öğrenme sürecinde geliştirilirler. Bunlar sıhhi tesisat veya marangozluk becerileri, bilgisayar programlama becerileri veya her neyse olabilir.

Profesyonel beceriler, sınavlar ve teorik testler kullanılarak test edilir. Nesnel olarak değerlendirilmesi kolaydır.

Profesyonel ve Sosyal Becerilerin Kariyerinize Etkileri | Profesyonel ve sosyal becerilerin hangi alanda olursa olsun kariyeriniz üzerinde oldukça etkili olduğunuz unutmamalısınız. Bu noktada elde edebileceğiniz bazı beceriler doğuştan itibaren sizinle birlikteyken bazıları daha sonra eğitim, deneyim ve tecrübe ile birlikte kazanılabilmektedir.

Profesyonel beceriler edindikten sonra, genellikle kariyeriniz boyunca sizinle kalırlar. Örneğin, araba kullanmayı öğrendiğinizde, pratik yapmadan beceri kısmen zayıflasa bile, bu beceriyi ömür boyu koruyacaksınız.

Bununla birlikte mesleğinize bağlı olarak edindiğiniz tüm becerileri bu kapsamda ele alabilirsiniz. Bilgisayar programlarından bazılarını kullanma, muhasebe bilme, program dillerini kullanma, büyük araçları kullanma gibi farklı şeyleri örnek olarak gösterebilmemiz mümkündür.

Sosyal beceriler

Profesyonel ve Sosyal Becerilerin Kariyerinize Etkileri | Profesyonel ve sosyal becerilerin hangi alanda olursa olsun kariyeriniz üzerinde oldukça etkili olduğunuz unutmamalısınız. Bu noktada elde edebileceğiniz bazı beceriler doğuştan itibaren sizinle birlikteyken bazıları daha sonra eğitim, deneyim ve tecrübe ile birlikte kazanılabilmektedir.

Sosyal beceriler bir kural olarak, bir kişinin kişisel deneyimi, karakteri ve mizacı ile ilişkilendirilir ve meslektaşları, müşterileri ve ortaklarıyla etkili etkileşim için iletişim kurma becerisinde kendini gösterir.

Bir şekilde özneldirler ve herhangi bir özel beceriden daha etkilidirler. Size öğretilmeyen kişilik özelliklerinin çoğu; duygusal yetiştirilme tarzınızın ve yaşam deneyimlerinizin doğal bir sonucudur.

Profesyonel ve Sosyal Becerilerin Kariyerinize Etkileri | Profesyonel ve sosyal becerilerin hangi alanda olursa olsun kariyeriniz üzerinde oldukça etkili olduğunuz unutmamalısınız. Bu noktada elde edebileceğiniz bazı beceriler doğuştan itibaren sizinle birlikteyken bazıları daha sonra eğitim, deneyim ve tecrübe ile birlikte kazanılabilmektedir.

Sosyal becerilerde ustalaşmak için insanları anlayabilmeniz, ruh hallerini hissedebilmeniz, empati kurabilmeniz gerekir. Duygusal zeka denen her şey, bu tanımlamanın içinde yer alabilir. Bu tür niteliklerin geliştirilmesi, profesyonel becerilere göre daha uzun sürer.

Örneğin, otobüs kullanmanın aksine, başkalarının duygularını anlama yeteneği bir ay içinde öğrenilemez. Bu tamamen hayatınız boyunca elde etmiş olduğunuz deneyimlerinize bağlı olarak ortaya çıkacaktır.

Sosyal becerilerin nesnel ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi zordur. Çok uzun zaman önce, asıl görevi iş adaylarının kişisel niteliklerinin seviyesini belirlemek olan duygusal zeka testleri ve durumsal testler geliştirildi.

Profesyonel ve Sosyal Becerilerin Kariyerinize Etkileri | Profesyonel ve sosyal becerilerin hangi alanda olursa olsun kariyeriniz üzerinde oldukça etkili olduğunuz unutmamalısınız. Bu noktada elde edebileceğiniz bazı beceriler doğuştan itibaren sizinle birlikteyken bazıları daha sonra eğitim, deneyim ve tecrübe ile birlikte kazanılabilmektedir.

Bu tür testler işverenler için oldukça zor ve pahalı bir görev olmaya devam ediyor, ancak özellikle liderlik pozisyonları için adayları test ederken giderek daha popüler hale geliyor.

Sosyal beceriler arasında zamanı etkin bir şekilde yönetme yeteneği (zaman yönetimi), sosyallik (etkili müzakere, ikna ve tartışma), aktif dinleme (empati ve insanların duygularını anlama yeteneği), belirsizlik durumunda hızlı bir şekilde anlama yeteneği, stres toleransı, müşteri odaklı çalışma, esneklik ve diplomasi gibi şeyleri örnek olarak gösterebiliriz.

Profesyonel Becerilerin Değeri

Profesyonel ve Sosyal Becerilerin Kariyerinize Etkileri | Profesyonel ve sosyal becerilerin hangi alanda olursa olsun kariyeriniz üzerinde oldukça etkili olduğunuz unutmamalısınız. Bu noktada elde edebileceğiniz bazı beceriler doğuştan itibaren sizinle birlikteyken bazıları daha sonra eğitim, deneyim ve tecrübe ile birlikte kazanılabilmektedir.

Hangi iş için olursa olsun profesyonel beceriler gereklidir. Muhtemelen, proje düzenleme yazılımını nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, bir grafik tasarımcı olarak çalışamazsınız. İşinizi yapabilmek için mesleğinizde belirli bir beceri düzeyine sahip olmalısınız.

Bir çalışanın hem bu hem de diğer becerilerinin eşit derecede değerli olmasına rağmen, bazı mesleklerde profesyonel becerilere olan talep daha fazla olabilmektedir.

Örneğin, teknoloji şirketi için çalışan bir personelin sosyal becerilerinden daha çok profesyonel becerileri dikkate alınabilecektir. Bu durum, bu çalışanların sosyal becerileri anlamında yetersiz olmalarının normal olabileceği anlamına gelmeyecektir.

Profesyonel ve Sosyal Becerilerin Kariyerinize Etkileri | Profesyonel ve sosyal becerilerin hangi alanda olursa olsun kariyeriniz üzerinde oldukça etkili olduğunuz unutmamalısınız. Bu noktada elde edebileceğiniz bazı beceriler doğuştan itibaren sizinle birlikteyken bazıları daha sonra eğitim, deneyim ve tecrübe ile birlikte kazanılabilmektedir.

Fakat bu tarz bir işin asıl gerekliliği karmaşık yazılım araçları ve bilgisayar kullanımın ince detaylarını bilmeyi gerektirdiğinden dolayı sosyal becerilerin biraz zayıf kalmasının çok ciddi sorunlara neden olmayacağı ifade edilmektedir.

Bu nedenle profesyonel becerilere, sosyal becerilerden daha fazla değer veren bir pozisyona başvuruyorsanız, yeteneklerinizin tam olarak bu yönlerini vurgulayın.

Sosyal Becerilerin Değeri

Profesyonel ve Sosyal Becerilerin Kariyerinize Etkileri | Profesyonel ve sosyal becerilerin hangi alanda olursa olsun kariyeriniz üzerinde oldukça etkili olduğunuz unutmamalısınız. Bu noktada elde edebileceğiniz bazı beceriler doğuştan itibaren sizinle birlikteyken bazıları daha sonra eğitim, deneyim ve tecrübe ile birlikte kazanılabilmektedir.

Profesyonel becerileriniz işi tamamlama yeteneğinizi gösterir, ancak bir ekip olarak ne kadar iyi çalıştığınızı veya ne kadar organize olduğunuzu göstermezler. Kişilik özellikleriniz, birlikte çalışacağınız kişiyle ilişkinizi belirlemenize yardımcı olur. Bu, onunla çalışmayı daha kolay ve verimli hale getirecek bir beceri olarak kabul edilmektedir.

Profesyonel Beceriler mi Yoksa Sosyal Beceriler mi?

Profesyonel ve Sosyal Becerilerin Kariyerinize Etkileri | Profesyonel ve sosyal becerilerin hangi alanda olursa olsun kariyeriniz üzerinde oldukça etkili olduğunuz unutmamalısınız. Bu noktada elde edebileceğiniz bazı beceriler doğuştan itibaren sizinle birlikteyken bazıları daha sonra eğitim, deneyim ve tecrübe ile birlikte kazanılabilmektedir.

Yukarıdaki örnekte görebileceğiniz gibi, profesyonel beceriler ile sosyal beceriler aynı derecede önemlidir. Bir çalışanın bu iki beceriden en az birisinden yoksun ya da yetersiz olması, tam anlamıyla verimli olamayacağı anlamına da gelecektir.

Bu iki farklı beceri, kişinin hem iyi bir insan hem de iyi bir çalışan olmasını sağlamakla birlikte kariyerinde de ilerlemesine katkıda bulunacaktır.

Profesyonel ve Sosyal Becerilerin Kariyerinize Etkileri | Profesyonel ve sosyal becerilerin hangi alanda olursa olsun kariyeriniz üzerinde oldukça etkili olduğunuz unutmamalısınız. Bu noktada elde edebileceğiniz bazı beceriler doğuştan itibaren sizinle birlikteyken bazıları daha sonra eğitim, deneyim ve tecrübe ile birlikte kazanılabilmektedir.

Aynı şekilde, bir öğretmenin işini gözünüzde canlandırırsanız, hem iş sorumluluklarının (profesyonel beceriler ve bilgi) hem de uygun bir sınıf ortamı (sosyal ortam) sağlama becerisinin işlerinde ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. Bu niteliklerin her ikisinin de hayati olduğunu görüyoruz. Her iş, beceri ve kişilik arasında hassas bir denge gerektirir.

CV’nizi Tam Donanımlı Hale Getirin

Profesyonel ve Sosyal Becerilerin Kariyerinize Etkileri | Profesyonel ve sosyal becerilerin hangi alanda olursa olsun kariyeriniz üzerinde oldukça etkili olduğunuz unutmamalısınız. Bu noktada elde edebileceğiniz bazı beceriler doğuştan itibaren sizinle birlikteyken bazıları daha sonra eğitim, deneyim ve tecrübe ile birlikte kazanılabilmektedir.

Profesyonel ve sosyal becerilerin hangi alanda olursa olsun CV hazırlama konusunda size yardımcı olacağını kesinlikle aklınızdan çıkarmamalısınız. Bu durum özellikle iş başvurularında çok dikkat çekecektir. CV hazırlama konusunda bu linkten profesyonel destek alabilirsiniz.

Profesyonel ve Sosyal Becerilerin Kariyerinize Etkileri | Profesyonel ve sosyal becerilerin hangi alanda olursa olsun kariyeriniz üzerinde oldukça etkili olduğunuz unutmamalısınız. Bu noktada elde edebileceğiniz bazı beceriler doğuştan itibaren sizinle birlikteyken bazıları daha sonra eğitim, deneyim ve tecrübe ile birlikte kazanılabilmektedir.

Profesyonel ve sosyal becerilerin doğru bir şekilde ifade edilmesi ve bu becerilerin başvurulan iş alanına göre ifade edilebilmesi oldukça önemli olacağından dolayı bu konuda profesyonel destek almayı kesinlikle ihmal etmemelisiniz.

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.