Asgari Geçim İndirimi Nedir | 2022 AGİ Ne Kadar | Asgari Geçim İndiriminden Kimler Yararlanabilir?

0 0

Asgari ücrete yapılan zam sonrası şimdi de gündemde Asgari Geçim İndirimi yani AGİ bulunuyor. 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin belli olmasından sonra 2022 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndiriminin ne kadar olacağı, AGİ’den kimlerin yararlanabileceği gibi sorular en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Asgari Geçim İndirimi nedir? Hangi Kanunda düzenlemiştir ve hangi ölçütlere göre belirlenir? 2022 AGİ ne kadar? Kimler AGİ’den yararlanabilir? İşte, tüm merak edilen yönleri ile AGİ…

Asgari Geçim İndirimi Nedir?

AGİ, on altı yaşından sonra sigortalı olarak çalışanların, asgari geçimlerini sağlayacak bölümünün hesaplanıp, ele geçecek toplam gelirden çıkarılması yoluyla vergiden muaf bırakılması anlamına gelir.

Asgari Geçim İndirimi ya da bir diğer ifade ile AGİ, bir çalışana; bekar veya evli olması, çocuğunun bulunup bulunmaması gibi kriterlere göre değerlendirilerek alınacak vergiden düşürülmek suretiyle devlet tarafından karşılanan ücrettir. Asgari Geçim İndirimi, her ay işveren tarafından hak eden işçiye ödenir ancak işveren ödediği bu ücreti gelir vergisinden düşer ve böylece AGİ devlet tarafından karşılanmış olur.

Asgari Geçim İndirimi Nedir | 2022 AGİ Ne Kadar | Asgari Geçim İndiriminden Kimler Yararlanabilir? | Asgari ücrete yapılan zam sonrası şimdi de gündemde Asgari Geçim İndirimi yani AGİ bulunuyor. 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin belli olmasından sonra 2022 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndiriminin ne kadar olacağı, AGİ’den kimlerin yararlanabileceği gibi sorular en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Asgari Geçim İndirimi nedir? Hangi Kanunda düzenlemiştir ve hangi ölçütlere göre belirlenir? 2022 AGİ ne kadar? Kimler AGİ'den yararlanabilir? İşte, tüm merak edilen yönleri ile AGİ…

Asgari Geçim İndirimi Yasal Kaynağı Nedir?

Asgari Geçim İndirimine, Gelir Vergisi Kanunu 32. Maddesinde yer verilmiştir. Kanun maddesinde AGİ;

“Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5’idir.”

Şeklinde düzenlenmiştir.

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Alınan maaş miktarı üzerinde etkisi olan ve alınan ücreti, miktar olarak değiştiren AGİ tutarı; işçinin medeni durumuna (evli ya da bekar olmasına), çocuk sahibi olup olmadığına, varsa çocuk sayısına göre değişiklik gösterir.

Yani Asgari Geçim İndirimi, içinde bulunulan yılın asgari ücret tutarına göre tespit edilir. Bu kapsamda yılın ilk altı ayı için geçerli olacak asgari ücret belirlendikten sonra yıllık toplamı bulunur ve bulunan bu tutar AGİ indirim oranıyla çarpılır. Hesaplama sonucu bulunan tutar, en düşük gelir vergisi oranı olan %15 ile çarpılır ve bulunan değer on ikiye bölünür ve böylelikle AGİ miktarı da hesaplanmış olur.

Asgari Geçim İndirimi Ne Zamandan Beri Uygulanıyor?

Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, 2007 yılında yapılan yasal değişiklikle Gelir Vergisi Kanunu’na eklenmiş ve bu tarihten itibaren uygulanmaya devam etmiştir.

Ülkemizde 2007 yılından önce ise çalışanlar bir yıl boyunca yaptıkları alışverişlerin karşılığı olan fatura ve fişleri biriktirerek çalıştıkları işyerlerine teslim etmek suretiyle vergi iadesi alabiliyorlardı.

Asgari Geçim İndirimi Nedir | 2022 AGİ Ne Kadar | Asgari Geçim İndiriminden Kimler Yararlanabilir? | Asgari ücrete yapılan zam sonrası şimdi de gündemde Asgari Geçim İndirimi yani AGİ bulunuyor. 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin belli olmasından sonra 2022 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndiriminin ne kadar olacağı, AGİ’den kimlerin yararlanabileceği gibi sorular en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Asgari Geçim İndirimi nedir? Hangi Kanunda düzenlemiştir ve hangi ölçütlere göre belirlenir? 2022 AGİ ne kadar? Kimler AGİ'den yararlanabilir? İşte, tüm merak edilen yönleri ile AGİ…

Asgari Geçim İndiriminden Kimler Yararlanabilecek?

2022 yılında asgari ücretli olarak çalışanların alacakları ücretleri, gelir ve de damga vergilerinden istisna tutulacağı için asgari ücret alanlara AGİ ödenmeyecek. Çünkü AGİ, çalışanın asgari geçimini sağlayacak bölümünün hesaplanıp vergiden muaf bırakılması anlamına geldiğinden ve asgari ücretlilerden 2022 yılında vergi alınmayacağından, bu kişiler yönünden uygulanmayacak.

Asgari Geçim İndirimi 2022 Miktarları

2022 yılında uygulanacak AGİ miktarları ise şu şekilde oldu;

Bekar olanlar için 402 TL,Evli eşi çalışmayanlar için 481,5 TL,Evli eşi çalışmayan 1 çocuklular için 543 TL,Evli eşi çalışmayan 2 çocuklular için 603 TL,Evli eşi çalışmayan 3 veya daha fazla çocuklular için 684 TL,Evli eşi çalışanlar için 402 TL,Evli eşi çalışan 1 çocuklular için 462 TL,Evli eşi çalışan 2 çocuklular için 522 TL,Evli eşi çalışan 3 çocuklular için 603 TL,Evli eşi çalışan 4 çocuklular için 643,5 TL,Evli eşi çalışan 5 çocuklular için 684 TL.

Bir Cevap Yazın