Elektronik Haciz Uygulaması Nedir ? Nasıl Uygulanacak?

0 1

Yeni kabul edilen yasal değişiklik kapsamında artık ülkemizde de elektronik haciz uygulaması dönemine geçilecek. Alacaklının, borçlu hakkındaki gerekli sorgulamaları elektronik ortamda gerçekleştirebileceği, elektronik ortamda haciz talebinde bulunabileceği ve gerekli haciz işlemlerinin de yine elektronik ortamda İcra Daireleri tarafından gerçekleştirilebileceği yeni sistemin ayrıntıları neler olacak?

Elektronik Haciz Uygulaması Nedir ?

Elektronik Haciz Uygulaması Nedir ? Nasıl Uygulanacak? | Yeni kabul edilen yasal değişiklik kapsamında artık ülkemizde de elektronik haciz uygulaması dönemine geçilecek. Alacaklının, borçlu hakkındaki gerekli sorgulamaları elektronik ortamda gerçekleştirebileceği, elektronik ortamda haciz talebinde bulunabileceği ve gerekli haciz işlemlerinin de yine elektronik ortamda İcra Daireleri tarafından gerçekleştirilebileceği yeni sistemin ayrıntıları neler olacak?

Borcu olanlar dikkat! Vergi Dairesi ile uğraşmadan aynı gün içerisinde elektronik haciz işlemi yapabilir, hakkınızda olan tüm konut kredisi, bireysel kredi ya da gelir vergisi gibi borçlarınızı yapabilirsiniz. Bunun için e-devlet şifrenizin olması yeterli.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde görüşmeleri devam eden ve yargının hızlandırılması adına yenilikler barındıran ikinci yargı paketi kapsamındaki kanuni düzenlemeler ile artık İcra Daireleri tarafından uygulanabilecek elektronik haciz düzenlemesine dair yenilikler getirildi.

Elektronik Haciz Uygulaması Nedir ? Nasıl Uygulanacak? | Yeni kabul edilen yasal değişiklik kapsamında artık ülkemizde de elektronik haciz uygulaması dönemine geçilecek. Alacaklının, borçlu hakkındaki gerekli sorgulamaları elektronik ortamda gerçekleştirebileceği, elektronik ortamda haciz talebinde bulunabileceği ve gerekli haciz işlemlerinin de yine elektronik ortamda İcra Daireleri tarafından gerçekleştirilebileceği yeni sistemin ayrıntıları neler olacak?

Daha önce kamu alacakları için Vergi Daireleri tarafından uygulanan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yürütülen e-haciz işlemlerinden sonra şimdi de alacaklıların başvurabilecekleri elektronik haciz dönemi ülkemizde de başlıyor. Peki, yeni uygulanacak elektronik haciz işlemleri nasıl yürütülecek? Sorgulama, haciz talebi ve elektronik haciz işlemleri nasıl yapılacak? Yeni yasal düzenleme neler içeriyor?  İşte konuya dair tüm merak edilenler ve detaylar….

E-Haciz Uygulaması UYAP Üzerinden Sorgulama Yapabilme İmkanı Geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ’nda görüşmeleri devam eden ve 66 maddeden oluşan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile yine Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi 57. Maddesi üzerinde yapılan görüşmeler tamamlandı. Görüşmeler sonucu kabul edilen teklifin bu maddesine göre alacaklı isterse, icra daireleri üzerinden haciz talebinde bulunmaya gerek olmaksızın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi yani UYAP üzerinden borçlunun sahip olduğu tüm mal, alacak ya da hakları sorgulatma imkanı olacak ve yine alacaklı elektronik ortamda haciz talebinde bulunabilecek.

Elektronik Ortamda İcra Daireleri Tarafından Haciz Yapılabilecek

Elektronik Haciz Uygulaması Nedir ? Nasıl Uygulanacak? | Yeni kabul edilen yasal değişiklik kapsamında artık ülkemizde de elektronik haciz uygulaması dönemine geçilecek. Alacaklının, borçlu hakkındaki gerekli sorgulamaları elektronik ortamda gerçekleştirebileceği, elektronik ortamda haciz talebinde bulunabileceği ve gerekli haciz işlemlerinin de yine elektronik ortamda İcra Daireleri tarafından gerçekleştirilebileceği yeni sistemin ayrıntıları neler olacak?

UYAP üzerinden alacaklı tarafından yapılan bu sorgulatma ve haciz talebi sonrasında ise görevli İcra Dairesi de tespiti yapılan bu mal, alacak ya da hakları elektronik ortamda haczedebilme hakkına sahip olacak.

Bu şekilde ayrıntıları ortaya çıkan Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen 57. Maddesi ile uygulaması belirlenen elektronik haciz düzenlemesi kapsamında, borçluya ait tüm mal, alacak ve haklar elektronik ortam üzerinden sorgulatabilecek ve gerekli olan haciz işlemleri de yine elektronik ortam üzerinden İcra Daireleri tarafından gerçekleştirilebilecek.

Yine kanuni düzenleme kapsamında ihtiyati haciz talepleri konusundaki ret kararları da gerekçeli olarak verilecek. Verilen bu ret kararlarına karşı ise istinaf kanun yoluna başvurma hakkı da talepleri reddedilen kişiler açısından bulunacak.

UYAP ile Gerekli Entegrasyon Sağlanacak

Elektronik Haciz Uygulaması Nedir ? Nasıl Uygulanacak? | Yeni kabul edilen yasal değişiklik kapsamında artık ülkemizde de elektronik haciz uygulaması dönemine geçilecek. Alacaklının, borçlu hakkındaki gerekli sorgulamaları elektronik ortamda gerçekleştirebileceği, elektronik ortamda haciz talebinde bulunabileceği ve gerekli haciz işlemlerinin de yine elektronik ortamda İcra Daireleri tarafından gerçekleştirilebileceği yeni sistemin ayrıntıları neler olacak?

Ulusal Basına da yansıyan haberlere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu önünde çalışmaları ve görüşmeleri süren 66 maddeden oluşan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun teklifinin kabul edilen 57. maddesi düzenlemesine göre, elektronik haciz uygulaması esnasında ve sorgulama neticesi elde edilecek bilgilerin ise hukuka aykırı bir şekilde paylaşılması da yasak olacak.

Yine elektronik ortamdan gerekli olan tüm sorgulama ve elektronik haciz işlemlerinin aksamadan yürütülebilmesi için de, düzenleme kapsamında yer alacak tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte finansal kurumlar – kuruluşlar ve kredi kurum – kuruluşları kendi elektronik sistemleri ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi yani UYAP arasında gerekli olan entegrasyonu da sağlamakla yükümlü olacaklar.

Diğer Hususlar Çıkarılacak Yönetmelik Kapsamında Belirlenecek

Kabul edilen yasal düzenleme uyarınca yapılacak elektronik ortamdaki sorgulamanın kapsamı, türü ve sınırları ile ayrıca uygulamaya dair diğer husus ve ayrıntılar ise Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak kanuni düzenlemenin uygulanmasına dair yönetmelik kapsamında belirlenecek. TBMM Genel Kurulunda söz konusu Kanunun diğer maddelerinin kabul edilmesinden sonra Kanunun yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve kanunun uygulanmasına dair çıkarılacak yönetmelik ile uygulamada elektronik haciz dönemi de başlamış olacak.

Bir Cevap Yazın