Kiracının Ödemekle Yükümlü Olduğu Masraflar Nelerdir | Mal Sahibinin Ödemek Zorunda Olduğu Giderler Nelerdir? Hangi Gider Kime Ait?

0 2

Kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar nelerdir? Kim hangi masrafı ödemekle sorumludur? gibi sorular kiracılar ve ev sahipleri tarafından en çok sorulan sorular arasında bulunuyor. Giderleri ödeme konusunda çoğu zaman ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya kalabiliyor. Bu yazımızda, hukuken kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar neler bunlara yer vereceğiz.

Hangi Masraflar Kiradan Düşürülebilir? Kiracının Ödemekle Yükümlü Olduğu Masraflar Nelerdir?

Kiracının Ödemekle Yükümlü Olduğu Masraflar Nelerdir | Mal Sahibinin Ödemek Zorunda Olduğu Giderler Nelerdir? Hangi Gider Kime Ait? | Kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar nelerdir? Kim hangi masrafı ödemekle sorumludur? gibi sorular kiracılar ve ev sahipleri tarafından en çok sorulan sorular arasında bulunuyor. Giderleri ödeme konusunda çoğu zaman ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya kalabiliyor. Bu yazımızda, hukuken kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar neler bunlara yer vereceğiz.

Kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar, genel olarak yıllara göre bir değişikliğe uğramamaktadır. Son yıllarda artan kira bedelleri ile gündeme gelen kiracıların durumunu, bu yazımızda ek masraflar yönünden ele alacağız. Peki, hangi masrafları kiracı öder, hangileri kiradan düşülür? İşte, kiracıların ödedikleri kiradan düşebilecekleri masrafların neler olduğu ve buna ilişkin hakları;

Bu kapsamda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 305, 306 ve 307. maddeleri uyarınca; kiracının, kiraladığı ev veya iş yerinde sonradan, normal kullanımdan kaynaklı bir tesisat sorunu çıkması, kombinin bozulması, rutubet oluşması ya da nem gibi arıza ve ayıpların oluşması durumunda, kiracı oluşan arıza ya da ayıbın makul sürede giderilmesini mal sahibinden isteyebilir.

Mal sahibinin makul sürede işlem yapmaması durumunda ise kiracı, söz konusu arıza veya ayıbı mal sahibi adına gidererek, buna dair masraflarını ödediği kiradan düşebilir. Bu şekilde kiradan düşme işleminde, harcama faturalarının ev sahibine ibraz edilmesi, gerekli olan önemli bir detaydır.

Kiracının Ödemekle Yükümlü Olduğu Masraflar Nelerdir | Mal Sahibinin Ödemek Zorunda Olduğu Giderler Nelerdir? Hangi Gider Kime Ait? | Kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar nelerdir? Kim hangi masrafı ödemekle sorumludur? gibi sorular kiracılar ve ev sahipleri tarafından en çok sorulan sorular arasında bulunuyor. Giderleri ödeme konusunda çoğu zaman ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya kalabiliyor. Bu yazımızda, hukuken kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar neler bunlara yer vereceğiz.

Hangi masraflar kiradan düşürülebilir? Arızanın ya da ayıbın, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kaldırması halinde ya da önemli ölçüde engellemesi durumunda, verilen sürede giderilmemiş ise kiracı, kira sözleşmesini feshetme seçimlik hakkına da sahiptir.

Kiracı, kiraladığı ev ya da işyerinde kullanımını etkileyecek ayıpların varlığı durumunda, söz konusu ayıpların kiraya verence öğrenilmesinden, söz konusu ayıbın giderilmesine dek geçen süre açısından, ayıpla orantılı bir şekilde kira bedelinden indirim yapılmasını da talep edebilir. Yanı ayıplı durum ve arızlar kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar arasında değildir.

1- Ortak Kullanım Alanlarının Bakım ve Onarım Giderleri

Hangi giderler kiracıya aittir? Kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar apartman içerisinde de sınırlıdır. Yine apartman ve binalarda bulunan ortak kullanım alanlarının bakım ve onarım giderlerinden de (asansör bakım-onarım masrafı, mantolama, dış cephe boyama gibi) mal sahiplerinin sorumlulukları vardır.

Ancak, bu tür giderler nedeniyle ev sahibinin doğan borcundan Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kiracılarında müştereken ve müteselsilen sorumlulukları bulunur.

Kiracının Ödemekle Yükümlü Olduğu Masraflar Nelerdir | Mal Sahibinin Ödemek Zorunda Olduğu Giderler Nelerdir? Hangi Gider Kime Ait? | Kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar nelerdir? Kim hangi masrafı ödemekle sorumludur? gibi sorular kiracılar ve ev sahipleri tarafından en çok sorulan sorular arasında bulunuyor. Giderleri ödeme konusunda çoğu zaman ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya kalabiliyor. Bu yazımızda, hukuken kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar neler bunlara yer vereceğiz.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, kiracının sorumluluğunun ödemek ile yükümlü olduğu kira bedeli ile sınırlı olduğudur. Yine kiracının bu amaçla gerçekleştirdiği ödemeleri de kira borcundan düşme hakkı vardır. Apartmanda kiracı hangi masraflara katılır konusunda yalnızca kira ve aidat ödemesi gerektiği bilgisi verilmektedir.

2- Kiracının Ödemekle Yükümlü Olduğu Masraflar | Eşyalı Ev Kiralamasında Durum

Zorunlu masraflar nelerdir? Eşyalı olarak kiralanan evlerde, normal kullanıma bağlı olarak oluşan arızaların giderilmesinden de mülk sahibi sorumludur. Bu eşyalar kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar arasında değildir. Dilerse kiradan düşebilir. Ev sahibinin ödemesi gereken masraflar yüzünden oluşan bu zarar, bu yolla ortadan kaldırılabilecektir.

Kiracının Ödemekle Yükümlü Olduğu Masraflar Nelerdir | Mal Sahibinin Ödemek Zorunda Olduğu Giderler Nelerdir? Hangi Gider Kime Ait? | Kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar nelerdir? Kim hangi masrafı ödemekle sorumludur? gibi sorular kiracılar ve ev sahipleri tarafından en çok sorulan sorular arasında bulunuyor. Giderleri ödeme konusunda çoğu zaman ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya kalabiliyor. Bu yazımızda, hukuken kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar neler bunlara yer vereceğiz.

Ancak normal kullanım ömrü tükenmeden, kiracının kötü kullanımı dolayısıyla eskiyen ya da kırılan bir eşya söz konusu ise, buna dair masrafların ise kiracı tarafından ödenmesi gerekir. Kiracı bu şekildeki zararları gidermezse bu masraflar eve girişte ödediği depozitodan kesilebilir.

3- Vergi ve Sigorta Ödemeleri

Kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar arasında vergi ve sigorta ödemeleri yer almaz. Yine kiraya verilen ev ya da işyeri için ödenmesi zorunlu DASK sigortası ve Emlak Vergisi gibi ödemelerden de ev sahibi sorumludur. Bu sigorta ve vergilerin kiracıdan ödenmesi istenirse, kiracı bunların bedelini kiradan düşebilme hakkına sahiptir.

4- Kiracının Ödemekle Yükümlü Olduğu Masraflar Nelerdir?

Kiracının Ödemekle Yükümlü Olduğu Masraflar Nelerdir | Mal Sahibinin Ödemek Zorunda Olduğu Giderler Nelerdir? Hangi Gider Kime Ait? | Kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar nelerdir? Kim hangi masrafı ödemekle sorumludur? gibi sorular kiracılar ve ev sahipleri tarafından en çok sorulan sorular arasında bulunuyor. Giderleri ödeme konusunda çoğu zaman ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya kalabiliyor. Bu yazımızda, hukuken kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar neler bunlara yer vereceğiz.

Kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar yukarıda da belirttiğimiz gibi sınırlıdır. Yukarıda sayılan durumların dışında, kiralanan ev ya da işyerinin kullanımı için gereken temizlik ve de bakım giderlerini ise kiracı ödemekle sorumludur.

Bu kapsamda; apartman aidatı, yakıt bedeli, elektrik, telefon, su, internet gibi faturaların kiracı tarafından ödenmesi gerekir. Kiracı bu masraflarını kira bedelinden düşemez. Ancak kiracının aidat ödemediği durumlarda yönetici aidatların ödenmesi için ev sahibine müracaat edebilir. Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren Günü gelmeden kira sözleşmesinin feshi yapılır mı yazımıza göz atmak için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın