Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Nedir | Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Görevleri Nelerdir

Tüketicileri oldukça yakından ilgilendiren ve yeni bir kurul olarak, Koronavirüs döneminde 7244 sayılı Yasa ile oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu hakkında merak edilenlerin tümünü bu yazımızda sizler için derledik.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Nedir?

7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanması ile oluşturulan bu kurul, tüketicilerin haklarının etkili bir şekilde korunması açısından da oldukça fazla önem teşkil ediyor.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği

7244 sayılı yasa ile 2020 yılı Nisan ayında oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Kurul’un çalışma düzenine ilişkin olan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği de 28 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik ile, üretici, tedarikçi ve de perakende işletmeler tarafından fahiş fiyat artışları ya da stokçuluk uygulamalarına dair düzenlemeler yapmak, gerektiği hallerde denetim ve incelemeler yaparak idari para cezaları uygulamak ve gereken her türlü tedbiri almak amacıyla kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun oluşumuna, görevlerine, çalışma usul ve esaslarına dair esaslar belirlenmiştir.

Haksız Fiyat değerlendirme Kurulu üyeleri yönetmelik kararlarını sadece olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma ile diğer acil durumlarda faaliyette bulunacağı açık bir şekilde belirtilmiştir.

Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk

Yönetmeliğin 3. Maddesinde yer alan “Tanımlar” kısmında Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. Madde düzenlemesine göre;

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Oluşumu

Yönetmeliğin 4. Maddesinde Kurul’un kimlerden oluşacağı ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bu düzenlemeye göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu  on üç üyeden oluşur. Bu on üç üyenin görevleri ve geldikleri kurumlar ise;

Olmak üzere yönetmelik çerçevesinde belirlenmiştir. Yönetmelik düzenlemesine göre kurul on üç üyeden başkan dahil yedi üyenin katılımıyla toplanabilir ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yine kurul toplantılarının elektronik ortam üzerinden yapılabilme imkanı da vardır.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Görev ve Yetkileri

Söz konusu Kurul’un başlıca görevi, fahiş fiyat artışı yapılması ve stokçuluk uygulanmasına karşı piyasa dengesi ile birlikte tüketicileri korumak için gereken tedbirleri almak ve alınan tedbirlerin uygulanmasını sağlamaktır.

Bu amaçla Kurul;

Yetkilerine sahiptir. Kurul, belirlenen bu görev ve yetkiler kapsamında resen ya da şikayet üzerine işlem başlatabilir.

Kurul’a yapılacak şikayetler ise elektronik ortamda ve şikayetçi ya da şikayetçilerin belge, fotoğraf veya video görüntüsü de sunabilecekleri şekilde gerçekleştirilebilir.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği Uyarınca İdari Para Cezaları

7244 Sayılı Kanun ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği uyarınca işlenen fiilin ağırlığı ve haksızlığı, işletmenin türü, büyüklüğü ve bulunduğu sektör,  fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetinden sağlanan menfaat ile daha önce aynı konuda idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı gibi hususlarda dikkate alınarak, Kurul tarafından verilecek İdari Para Cezası miktarı belirlenir.

İdari para cezaları ise, fahiş fiyat artışı yapanlar için on bin Türk lirası ile yüz bin Türk lirası arasında; piyasada darlık yaratıcı, serbest rekabeti bozucu veya tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlar için ise elli bin Türk lirası ile beş yüz bin Türk lirası arasında yukarıda belirlenen kriterler kapsamında Kurul tarafından verilir. 

Stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini korumak ve tüketicileri korumaya yönelik perakende ticaretin uygulanmasını sağlayacak olan Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumaktadır.

Kurul'a yapılacak olan şikayetler dilekçe ile şikayet sistemi üzerinden veya diğer elektronik başvuru yöntemleri kullanılarak Ticaret Bakanlığı'na iletilmektedir.

- OKU HABER, Hukuki ve Adli Konular bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/5766058/haksiz-fiyat-degerlendirme-kurulu-nedir-haksiz-fiyat-degerlendirme-kurulu-gorevleri-nelerdir