Babalık Davası Nedir? Babalık Davasını Kimler, Nasıl Açabilir?

Babalık davası nedir vatandaşlar tarafından oldukça fazla duyulan ve bu nedenle de çok merak edilen hukuki konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda, babalık davasının ne olduğuna, bu davayı kimlerin açabileceğine,..

Babalık Davası Nedir? Babalık Davasını Kimler, Nasıl Açabilir?
Son Güncelleme: Whatsapp

Babalık davası nedir vatandaşlar tarafından oldukça fazla duyulan ve bu nedenle de çok merak edilen hukuki konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda, babalık davasının ne olduğuna, bu davayı kimlerin açabileceğine, babalık davasının koşullarına bakacağız. İşte, merak edilen yönleri ile Babalık Davası nedir konusu ve yanıtları…

Babalık Davası Nedir ? Babalık Davası Ne Tür Bir Davadır?

Babalık Davası Nedir? Babalık Davasını Kimler, Nasıl Açabilir? | Babalık davası nedir vatandaşlar tarafından oldukça fazla duyulan ve bu nedenle de çok merak edilen hukuki konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda, babalık davasının ne olduğuna, bu davayı kimlerin açabileceğine, babalık davasının koşullarına bakacağız. İşte, merak edilen yönleri ile Babalık Davası nedir konusu ve yanıtları…

Babalık davası nedir, en genel tanımı ile evlilik dışında dünyaya gelen çocukla, babası arasında soybağının kurulmasını sağlayan, yenilik doğurucu bir dava türüdür.

Bu anlamda, hukuk sistemimizde evlilik dışında doğan çocuk ile babası arasında soybağının kurulmasını sağlayan hukuki yollardan biri de “babalık davası”dır. Babalık davası dışında, soybağının kurulabilmesi için diğer yöntemler ise “ana ile evlenme” ve “tanıma” olarak belirlenmiştir.

1- Babalık Davasını Açma Hakkına Kimler Sahiptir? Babalık Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Babalık Davası Nedir? Babalık Davasını Kimler, Nasıl Açabilir? | Babalık davası nedir vatandaşlar tarafından oldukça fazla duyulan ve bu nedenle de çok merak edilen hukuki konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda, babalık davasının ne olduğuna, bu davayı kimlerin açabileceğine, babalık davasının koşullarına bakacağız. İşte, merak edilen yönleri ile Babalık Davası nedir konusu ve yanıtları…

Babalık davası nedir? Babalık davasını açma hakkına kimler sahiptir? Türk Medeni Kanunu 301 ve devamı maddelerinde “Babalık Hükmü” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler uyarınca babalık davası açma hakkı ana ve çocuğa verilmiştir.

Babanın ise bu davayı açma hakkı bulunmaz. Çünkü baba, evlilik dışı çocuğun babalık davası ve soybağını ana ile evlenme ya da tanıma yöntemlerinden biri ile kurma hakkına sahiptir. Bu nedenle herhangi bir hukuki menfaati bulunmadığından babalık davası açma yetkisi babaya verilmemiştir.

Babalık Davası Nedir? Babalık Davasını Kimler, Nasıl Açabilir? | Babalık davası nedir vatandaşlar tarafından oldukça fazla duyulan ve bu nedenle de çok merak edilen hukuki konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda, babalık davasının ne olduğuna, bu davayı kimlerin açabileceğine, babalık davasının koşullarına bakacağız. İşte, merak edilen yönleri ile Babalık Davası nedir konusu ve yanıtları…

Babalık davası nedir konusunda bu davanın Ana ve çocuk tarafından birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı olarak da açılabileceği bilinmelidir. Ayrı açılan davalar bakımından, davalardan biri yönünden verilen karar, diğer dava açısından kesin hüküm niteliğinde değildir. Babalık davasında, çocuğun temsilini kayyım üstlenir.

2- Babalık Davası Hangi Durumlarda Açılır? Babalık Davası Nasıl Açarım?

Babalık Davası Nedir? Babalık Davasını Kimler, Nasıl Açabilir? | Babalık davası nedir vatandaşlar tarafından oldukça fazla duyulan ve bu nedenle de çok merak edilen hukuki konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda, babalık davasının ne olduğuna, bu davayı kimlerin açabileceğine, babalık davasının koşullarına bakacağız. İşte, merak edilen yönleri ile Babalık Davası nedir konusu ve yanıtları…

Babalık davası nedir? Babalık davası açabilmenin ilk koşulu, ana ile çocuk arasında mevcut bir soybağı bulunmasına bağlıdır. Bu davanın açılabilmesi için gerekli olan diğer önemli koşul ise çocukla başka erkek arasında bir soybağının kurulmamış olması gerekliliğidir.

Babalık davası hangi durumlarda açılır? Bu noktada hatırlatalım ki, çocuk ile eğer başka bir erkek arasında soybağı bulunuyorsa, öncelikle bu soybağının reddi davası açılmalıdır. Soybağının reddi davası hakkında ayrıntılı bilgiye ise, yine sitemizde 3 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan “Soybağının Reddi Davası Nedir | Nesebin Reddi Davası Ne Demektir? Soybağının Reddi Davası Nasıl Açılır?” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Babalık Davası Nedir? Babalık Davasını Kimler, Nasıl Açabilir? | Babalık davası nedir vatandaşlar tarafından oldukça fazla duyulan ve bu nedenle de çok merak edilen hukuki konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda, babalık davasının ne olduğuna, bu davayı kimlerin açabileceğine, babalık davasının koşullarına bakacağız. İşte, merak edilen yönleri ile Babalık Davası nedir konusu ve yanıtları…

Babalık davası nedir? Babalık davası nasıl açarım? Babalık davası açabilmek için gereken koşullar arasında yine ihbar yükümlülüğüne uyma zorunluluğu vardır. Bu ihbar yükümlülüğü çerçevesinde, babalık davası Cumhuriyet Savcısına ve de Hazineye ihbar edilmesi gerekir. Yine dava ana tarafından açılmış ise kayyıma, çocuk lehine kayyım tarafından açılmış ise anaya ihbar edilir.

3- Babalık Davasında Mali Haklar Nelerdir? Babalık Davası Tazminat Söz Konusu mu?

Babalık Davası Nedir? Babalık Davasını Kimler, Nasıl Açabilir? | Babalık davası nedir vatandaşlar tarafından oldukça fazla duyulan ve bu nedenle de çok merak edilen hukuki konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda, babalık davasının ne olduğuna, bu davayı kimlerin açabileceğine, babalık davasının koşullarına bakacağız. İşte, merak edilen yönleri ile Babalık Davası nedir konusu ve yanıtları…

 Babalık davası nedir? Babalık davası eğer ana tarafından açılmış ise çocuk ile baba arasında soybağı kurulması istemi yanında ana, baba ya da mirasçılarından;

* Doğum giderlerini,

* Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderlerini,

* Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderlerini talep edebilir.

Babalık Davası Nedir? Babalık Davasını Kimler, Nasıl Açabilir? | Babalık davası nedir vatandaşlar tarafından oldukça fazla duyulan ve bu nedenle de çok merak edilen hukuki konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda, babalık davasının ne olduğuna, bu davayı kimlerin açabileceğine, babalık davasının koşullarına bakacağız. İşte, merak edilen yönleri ile Babalık Davası nedir konusu ve yanıtları…

Bu giderlerin karşılanmasına, çocuk ölü doğmuş olsa bile hâkim tarafından karar verilebilir. Bunun dışında ana kendi lehine nafaka isteminde bulunamaz ancak çocuk yararına nafaka da isteyebilir. Babalık davası eğer çocuk tarafından açılmış ise, çocuk ile baba arasında soybağı kurulması istemi yanında nafaka da talep edebilir. Bu nafaka çocuk ergin olduğu yaşa dek devam eder.

Babalık davası nedir konusunda baba olduğu iddia edilene, o ölmüşse mirasçılarına, hiç mirasçısı bulunmuyorsa devlete karşı açılabilir.

4- Babalık Davası ve DNA Testi

Babalık Davası Nedir? Babalık Davasını Kimler, Nasıl Açabilir? | Babalık davası nedir vatandaşlar tarafından oldukça fazla duyulan ve bu nedenle de çok merak edilen hukuki konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda, babalık davasının ne olduğuna, bu davayı kimlerin açabileceğine, babalık davasının koşullarına bakacağız. İşte, merak edilen yönleri ile Babalık Davası nedir konusu ve yanıtları…

Babalık davası nedir? Günümüzün ulaştığı teknik imkanlar dahilinde, çocuğun babasının kim olduğunun tespitinde en çok kullanılan yöntemlerin başında DNA testi yaptırılması gelmektedir. DNA testi sayesinde örnek veren kişinin dava konusu çocuğun babası olup olmadığının tespiti çok yüksek doğruluk oranları ile (yüzde yüze yakın) belirlenebilmektedir.

Babalık Davası Nedir? Babalık Davasını Kimler, Nasıl Açabilir? | Babalık davası nedir vatandaşlar tarafından oldukça fazla duyulan ve bu nedenle de çok merak edilen hukuki konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda, babalık davasının ne olduğuna, bu davayı kimlerin açabileceğine, babalık davasının koşullarına bakacağız. İşte, merak edilen yönleri ile Babalık Davası nedir konusu ve yanıtları…

DNA testi tarafların talebi ile olabileceği gibi hâkim tarafından resen de istenebilir. Bu noktada belirtelim ki, DNA testi sonuçları mahkeme açısından bilirkişi raporu niteliğindedir. Hakim bu bilirkişi raporu ile hukuki açıdan bağlı değilse de, DNA testi sonuçlarının bilimsel açıdan çok yüksek oranda doğru olması nedeniyle kararı belirleyici niteliktedir.

Türk Medeni Kanunu 284/2 maddesi uyarınca; “Taraflar ve üçüncü kişiler, soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdürler. Davalı, hâkimin öngördüğü araştırma ve incelemeye rıza göstermezse, hâkim, durum ve koşullara göre bundan beklenen sonucu, onun aleyhine doğmuş sayabilir”  hükmüne yer verilmiştir.

5- Babalık Davasında Hak Düşürücü Süre | Babalık Davası Ne Kadar Sürede Açılabilir?

Babalık Davası Nedir? Babalık Davasını Kimler, Nasıl Açabilir? | Babalık davası nedir vatandaşlar tarafından oldukça fazla duyulan ve bu nedenle de çok merak edilen hukuki konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda, babalık davasının ne olduğuna, bu davayı kimlerin açabileceğine, babalık davasının koşullarına bakacağız. İşte, merak edilen yönleri ile Babalık Davası nedir konusu ve yanıtları…

Babalık davası nedir ve babalık davası ne kadar sürede açılabilir? Babalık davası çocuğun doğumundan önce ya da sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Çocukla başka bir erkek arasında eğer bir soybağı ilişkisi varsa, hak düşürücü olan bir yıllık süre, bu ilişkinin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. 

Babalık Davası Nedir? Babalık Davasını Kimler, Nasıl Açabilir? | Babalık davası nedir vatandaşlar tarafından oldukça fazla duyulan ve bu nedenle de çok merak edilen hukuki konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda, babalık davasının ne olduğuna, bu davayı kimlerin açabileceğine, babalık davasının koşullarına bakacağız. İşte, merak edilen yönleri ile Babalık Davası nedir konusu ve yanıtları…

Türk Medeni Kanunu kapsamında yer verilen bu süreler nitelikleri gereğince hak düşürücü sürelerdir. Bir başka ifade ile bu süreler geçirilmişse, babalık davası açılamaz. Babalık davası nedir konusunda çocuğun açacağı davada hak düşürücü bir süre bulunmaz. Yargıtay kabulü uyarınca çocuk, bu davayı hak düşürücü herhangi bir süreye tabi olmaksızın açabilir.

Bu davaları görme görevi ve yetkisi, taraflardan birinin dava anındaki ya da çocuğun doğumu anındaki yerleşim yeri Aile Mahkemelerine aittir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde, babalık davası Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesine açılır. Babalık davası masrafı ne kadar öğrenmek için ”Aile mahkemesi dava türleri ve harç listesi” kısmına göz atabilirsiniz. 

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.