Evlenme Yaşı Kaçtır? Türk Hukuk Sisteminde Evlenme Ehliyeti İçin Aranan Yaş Sınırı Nedir?

0 3

Evlenme yaşı kaçtır? Evlenme yaşı kaç olmalı? Evlenme ehliyeti, Türk Medeni Kanunu kapsamında fiil ehliyetinden ayrı olarak düzenlenen bir konudur ve vatandaşların sıklıkla sorduğu sorular arasında yer alır.

Bu yazımızda, evlilik yaşı ile ilgili merak edilenleri, evlenme yaşı kaçtır, kaç yaşında evlenilebileceğini, evlenmek için yasal olarak aranan yaş sınırını ve konuya dair tüm detayları, yaş yaş ele alacağız. İşte evlenme yaşı kaç olmalı ve daha fazlasının cevabı…

Evlenme Yaşı Kaçtır?

Evlenme Yaşı Kaçtır? Türk Hukuk Sisteminde Evlenme Ehliyeti İçin Aranan Yaş Sınırı Nedir? | Evlenme yaşı kaçtır? Evlenme yaşı kaç olmalı? Evlenme ehliyeti, Türk Medeni Kanunu kapsamında fiil ehliyetinden ayrı olarak düzenlenen bir konudur ve vatandaşların sıklıkla sorduğu sorular arasında yer alır.

Evlenme yaşı kaçtır? Evlenme yaşı Medeni Kanun Türk hukuk sistemine göre yasal olarak evlenilebilmesi için bir yaş sınırı belirlenmiştir. Bu konuya dair düzenleme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 124 ve devamı maddelerde yapılmıştır.

Türk Medeni Kanunu 124. maddesinde;

“Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.”

hükümlerini getirmiştir. Bu düzenlemeden de açıkça anlaşılacağı üzere evlenme yaşı kaçtır sorusuna hukuk sistemimize göre kural olarak 17 yaşını doldurmayanlar (17 yaşın doldurulması için 17 inci yaşın bitirilmesi ve 18 yaşından gün alınması gerekir) evlenemezler diyebiliriz. 

1- 18 Yaşını Dolduranların Evlilik Yaşı Açısından Hukuki Durumları Nedir?

Evlenme Yaşı Kaçtır? Türk Hukuk Sisteminde Evlenme Ehliyeti İçin Aranan Yaş Sınırı Nedir? | Evlenme yaşı kaçtır? Evlenme yaşı kaç olmalı? Evlenme ehliyeti, Türk Medeni Kanunu kapsamında fiil ehliyetinden ayrı olarak düzenlenen bir konudur ve vatandaşların sıklıkla sorduğu sorular arasında yer alır.

Türk Medeni Kanunu düzenlemesine göre evlenme yaşı kaçtır? Ayırt etme gücüne sahip olan, kısıtlı olmayan ve de ergin olan kişinin fiil ehliyeti olduğu belirlenmiştir. Yine Türk Medeni Kanunu 11. Madde düzenlemesine göre de 18 yaşını dolduran kişilerin ergin olacağı ifade edilmiştir.

Bu düzenlemeler uyarınca 18 yaşını dolduran kişi ergin ve fiil ehliyetine sahip olacağından (ayırt etme gücüne sahip ve de kısıtlı değilse), kimsenin iznine ihtiyaç duymadan kendi özgür iradesi ile evlenebilir.

18 yaşını dolduranlar (18 inci yaşın bitirilmesi aranır) evlenmek için anne ve babadan veya hakimden izin almak zorunda değildirler. Kendi iradeleri ile yasal olarak evlenebilirler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, evlenme yaşı kaçtır? 18 yaşın bitirilmiş olması gerekeceğidir. 18 yaşına girmek ya da diğer bir ifade ile 18 yaşından gün almak tek başına yeterli olmaz, çünkü fiil ehliyetine sahip olabilmek için 18 yaşın doldurulması gerekir.

2- 17 Yaşını Dolduranlar Nasıl Evlenebilir?

Evlenme Yaşı Kaçtır? Türk Hukuk Sisteminde Evlenme Ehliyeti İçin Aranan Yaş Sınırı Nedir? | Evlenme yaşı kaçtır? Evlenme yaşı kaç olmalı? Evlenme ehliyeti, Türk Medeni Kanunu kapsamında fiil ehliyetinden ayrı olarak düzenlenen bir konudur ve vatandaşların sıklıkla sorduğu sorular arasında yer alır.

Yukarıda Türk Medeni Kanunu 124. Madde evlenme yaşı kaçtır düzenlemesinde de belirtildiği gibi olağanüstü durum ve pek önemli bir sebep bulunmadıkça 17 yaşını doldurmayanlar yasal olarak evlenemezler. Peki, evlenme yaşı hukuk düzenlemesine göre 17 yaşını dolduranlar ise nasıl evlenebilirler?

Hukuk sistemimiz uyarınca evlenme yaşı kaçtır? 17 yaşını dolduran kişiler, ya yasal temsilcilerinin (veli veya vasi) ya da hakimin izniyle evlenebilirler. 17 yaşını dolduran kişiler, fiil ehliyetine sahip bulunmadıklarından, evlilik noktasında izne ihtiyaç duyarlar. Zaten hukuk mevzuatımıza göre de (Türk Ceza Kanunu düzenlemesi uyarınca) 18 yaşını doldurmayanlar çocuk (küçük) olarak kabul edilirler.

Bu kapsamda Türk Medeni Kanunu 126 maddesi de, küçüğün yasal temsilcisinin izni olmaksızın evlenemeyeceğini düzenlemiştir. Yasal temsilci ise, küçük üzerinde velayet hakkına sahip anne ve baba olabileceği gibi, eğer küçüğe vasi atanmışsa vesayet yetkisine sahip olan vasi de olabilir.

Evlenme Yaşı Kaçtır? Türk Hukuk Sisteminde Evlenme Ehliyeti İçin Aranan Yaş Sınırı Nedir? | Evlenme yaşı kaçtır? Evlenme yaşı kaç olmalı? Evlenme ehliyeti, Türk Medeni Kanunu kapsamında fiil ehliyetinden ayrı olarak düzenlenen bir konudur ve vatandaşların sıklıkla sorduğu sorular arasında yer alır.

17 yaşını dolduran kişinin, haklı bir neden olmaksızın evlenmesine izin vermeyen yasal temsilcisine karşı, 17 yaşını dolduran küçük evlenme izni için hakime başvurabilir. Türk Medeni Kanunu 128. Madde düzenlemesi uyarınca; hakim, evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra evlenme izni verebilir.

3- 16 Yaşını Dolduran Kişiler Evlenebilir mi?

Evlenme yaşı kaç olmalı? Türk Medeni Kanunu 124/2 maddesi düzenlemesi de,  16 yaşını dolduran kişilerin hangi koşulların varlığı halinde evlenebileceğini hüküm altına almıştır. Madde düzenlemesine göre; 16 yaşını dolduran bir kişi ancak, olağanüstü bir durumun varlığı ve pek önemli bir sebebin bulunması halinde, hakim izniyle evlenebilir.

Bu kararı vermeye yetkili olan kişi hakimdir. Hakim, eğer mümkünse karar vermeden önce anne ve baba ya da varsa vasiyi dinler. Hukuk sistemimizde hangi durumların olağanüstü sayılacağı, hangi sebeplerin ise pek önemli oldukları tek tek belirlenmemiştir, bunu takdir etme yetkisi olayın mahiyetine göre (örneğin hamilelik durumu gibi) hakime aittir.

Evlenme Yaşı Kaçtır? Türk Hukuk Sisteminde Evlenme Ehliyeti İçin Aranan Yaş Sınırı Nedir? | Evlenme yaşı kaçtır? Evlenme yaşı kaç olmalı? Evlenme ehliyeti, Türk Medeni Kanunu kapsamında fiil ehliyetinden ayrı olarak düzenlenen bir konudur ve vatandaşların sıklıkla sorduğu sorular arasında yer alır.

16 yaşını dolduran kişi, ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi ancak olağanüstü bir durum ve pek önemli bir sebep bulunması halinde hakim izni ile evlenebilir. Yani evlenme yaşı kaçtır sorusuna 16 yaşını doldurmuş fakat 17 yaşını doldurmamış kişi yasal temsilcisi evlenme izni verse dahi evlenemez diyebiliriz. 

Evlenmeye izin davasında görevli mahkeme Aile mahkemesi, izin vermeye yetkili hakim ise Aile Mahkemesi hakimidir.

Son olarak belirtelim ki; 16 yaşını doldurmayanlar ise hukuk sistemimize göre, hangi koşul var olursa olsun evlenemezler.

Bir Cevap Yazın