Tehiri İcra Ne Demektir? İcranın Geri Bırakılmasının Koşulları Nelerdir?

Tehiri icra ne demektir? İcra borçluları açısından oldukça önemli olan ve yine ilgililer tarafından çok merak edilen hukuki konular arasında yer alan  “Tehiri İcra ne demektir” ya da diğer bir..

Tehiri İcra Ne Demektir? İcranın Geri Bırakılmasının Koşulları Nelerdir?
Son Güncelleme: Whatsapp

Tehiri icra ne demektir? İcra borçluları açısından oldukça önemli olan ve yine ilgililer tarafından çok merak edilen hukuki konular arasında yer alan  “Tehiri İcra ne demektir” ya da diğer bir ifade ile “İcranın Geri Bırakılması” nedir? Koşulları nelerdir? Buna dair işlemler hangi sıra ile ve nasıl yapılır? gibi soruları, bu yazımızda açıklayacağız.<

Tehiri İcra Ne Demektir? Tehiri İcra Neden İstenir?

Tehiri İcra Ne Demektir? İcranın Geri Bırakılmasının Koşulları Nelerdir? | Tehiri icra ne demektir? İcra borçluları açısından oldukça önemli olan ve yine ilgililer tarafından çok merak edilen hukuki konular arasında yer alan  “Tehiri İcra ne demektir” ya da diğer bir ifade ile “İcranın Geri Bırakılması” nedir? Koşulları nelerdir? Buna dair işlemler hangi sıra ile ve nasıl yapılır? gibi soruları, bu yazımızda açıklayacağız.<

Tehiri icra ne demektir? Tehiri icra yani icranın geri bırakılması, ilamlı icra takiplerinde borçlunun başvurabileceği son derece önemli bir hukuki yoldur. Tehiri icra kararı verilmesi halinde, alacaklı tarafından başlatılan icra takibi durur. Peki, tehiri icra nedir ve nasıl yapılır? Tehiri icra, ilamlı icra takiplerinde karşımıza çıkar. İlk derece mahkemesi tarafından verilen kararın, borçlu tarafından temyiz edilmesi ya da istinaf yoluna başvurulması üzerine, icra işlemlerinin dosya neticelene kadar üst mahkemece verilen bir kararla durdurulmasına tehiri icra ya da diğer bir ifade ile icranın geri bırakılması adı verilir. 

Tehiri İcra Ne Demektir? İcranın Geri Bırakılmasının Koşulları Nelerdir? | Tehiri icra ne demektir? İcra borçluları açısından oldukça önemli olan ve yine ilgililer tarafından çok merak edilen hukuki konular arasında yer alan  “Tehiri İcra ne demektir” ya da diğer bir ifade ile “İcranın Geri Bırakılması” nedir? Koşulları nelerdir? Buna dair işlemler hangi sıra ile ve nasıl yapılır? gibi soruları, bu yazımızda açıklayacağız.<

Tehiri icra ne demektir? 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 33. maddesinde düzenlenen bir yol olan “İcranın Geri Bırakılması” için, ilk derece mahkemesi tarafından verilen ve ilamlı icraya dayanak olan kararının istinafa götürülmesi ya da temyiz edilmesi, icranın durması açısından yeterli olmaz. Başlatılan icranın durması için ayrıca bu konuda bir talepte bulunulması da gerekir.

1- Tehiri İcranın (İcranın Geri Bırakılması) Şartları Nelerdir?

Tehiri İcra Ne Demektir? İcranın Geri Bırakılmasının Koşulları Nelerdir? | Tehiri icra ne demektir? İcra borçluları açısından oldukça önemli olan ve yine ilgililer tarafından çok merak edilen hukuki konular arasında yer alan  “Tehiri İcra ne demektir” ya da diğer bir ifade ile “İcranın Geri Bırakılması” nedir? Koşulları nelerdir? Buna dair işlemler hangi sıra ile ve nasıl yapılır? gibi soruları, bu yazımızda açıklayacağız.<

Tehiri icra ne demektir? İcranın geri bırakılması kurumunun uygulanabilmesi için gerekli olan koşulları bulunmaktadır. Tehiri icranın şartları şu şekildedir;

İcra takibine konu olan ilamı içeren dosyanın istinafa götürülmesi ya da temyiz edilmesi gerekir. Ancak buradaki en önemli nokta istinaf ya da temyiz talebinde icranın geri bırakılması muhakkak istenmelidir. Sadece kararı istinaf veya temyize götürmek icranın durması için yeterli olmaz. Bu konuda ayrıca bir icranın geri bırakılması talebi gereklidir.İlk derece mahkemesi kararının usulüne uygun olarak, takibin karşı tarafına tebliği gerekir.Tehiri icra ne demektir? Borçlunun İtfa (borcu sona erdiren sebepler) veya imhal (süre verme) iddiasını, yetkili mercilerce re’sen yapılmış ya da usulüne göre tasdik edilmiş veyahut icra dairesinde veya icra mahkemesinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle belgelemesi gereklidir.İcranın geri bırakılması istemi için, teminat bedelinin dosyaya 3 aylık faizi ile birlikte yatırılması gereklidir.

2- Tehiri İcra (İcranın Geri Bırakılması) Kararı Ne Zamana Kadar Alınabilir?

Tehiri İcra Ne Demektir? İcranın Geri Bırakılmasının Koşulları Nelerdir? | Tehiri icra ne demektir? İcra borçluları açısından oldukça önemli olan ve yine ilgililer tarafından çok merak edilen hukuki konular arasında yer alan  “Tehiri İcra ne demektir” ya da diğer bir ifade ile “İcranın Geri Bırakılması” nedir? Koşulları nelerdir? Buna dair işlemler hangi sıra ile ve nasıl yapılır? gibi soruları, bu yazımızda açıklayacağız.<

Tehiri icra ne demektir ? Tehiri icra kararı ne zamana kadar alınabilir? İcranın geri bırakılması için öncelikle, ilamlı takibin borçluya tebliğiyle ve ilama dayalı olarak başlatılan bir icra takibinde, verilmiş olan mahkeme kararının icranın geri bırakılması istemli olarak istinafa götürülmesi ya da temyiz edilmesi gerekir. Tehiri icra talepli istinaf ya da temyiz isteminin mutlaka icranın geri bırakılması talebini de içermesi gereklidir.

Tehiri İcra Ne Demektir? İcranın Geri Bırakılmasının Koşulları Nelerdir? | Tehiri icra ne demektir? İcra borçluları açısından oldukça önemli olan ve yine ilgililer tarafından çok merak edilen hukuki konular arasında yer alan  “Tehiri İcra ne demektir” ya da diğer bir ifade ile “İcranın Geri Bırakılması” nedir? Koşulları nelerdir? Buna dair işlemler hangi sıra ile ve nasıl yapılır? gibi soruları, bu yazımızda açıklayacağız.<

İcraya konu olan dava dosyasının tehir-i icra (icranın geri bırakılması) talepli olarak istinaf ya da temyiz edildiğine ilişkin ilk derece mahkemesinden bir ‘derkenar’ alınmalıdır. Tehiri icra talebi dilekçe örneği için tıklayınız. Tehiri icra ne demektir ? Dosyanın icranın geri bırakılması talepli olarak istinaf veya temyiz edilmesi ve bu konuda ilk derece mahkemesinden derkenar alınmasının ardından, tehiri icra için ayrıca dosyaya teminat yatırılması gerekir.

Tehiri İcra Ne Demektir? İcranın Geri Bırakılmasının Koşulları Nelerdir? | Tehiri icra ne demektir? İcra borçluları açısından oldukça önemli olan ve yine ilgililer tarafından çok merak edilen hukuki konular arasında yer alan  “Tehiri İcra ne demektir” ya da diğer bir ifade ile “İcranın Geri Bırakılması” nedir? Koşulları nelerdir? Buna dair işlemler hangi sıra ile ve nasıl yapılır? gibi soruları, bu yazımızda açıklayacağız.<

Teminat, icra dosyasına konu mevcut borç ile bu borcun üç aylık faiz tutarına karşılık gelecek şekilde tespit edilir. Bu işlem, bankaya nakdi olarak yatırılarak ya da teminat mektubu verilerek yapılabilir.” Bu teminatın yatırılmasından sonra icra müdürlüğü tarafından borçluya mehil vesikası (60 günlük) verilir. Mehil vesikası, icranın geri bırakılması kararı getirilmesi için alınan süreyi gösteren belgedir.

Tehiri İcra Ne Demektir? İcranın Geri Bırakılmasının Koşulları Nelerdir? | Tehiri icra ne demektir? İcra borçluları açısından oldukça önemli olan ve yine ilgililer tarafından çok merak edilen hukuki konular arasında yer alan  “Tehiri İcra ne demektir” ya da diğer bir ifade ile “İcranın Geri Bırakılması” nedir? Koşulları nelerdir? Buna dair işlemler hangi sıra ile ve nasıl yapılır? gibi soruları, bu yazımızda açıklayacağız.<

Tehiri icra ne demektir? Bu 60 günlük mehil süresi içerisinde, borçlunun icranın geri bırakılması kararını Bölge Adliye Mahkemesinden (dosyayı istinafa götürmüşse) veya Yargıtay’dan (dosyayı temyiz etmişse) getirmesi gerekir. Bu 60 günlük mehil süresinde icra işlemleri yapılmaz. Borçlu bu süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemesinden ya da Yargıtay’dan icranın geri bırakılması kararı getirirse, icra işlemleri istinaf ya da temyiz incelemesi sonuçlanana kadar durur.

Tehiri icra ne demektir ? Borçlu, 60 günlük süre içerisinde tehiri icra kararını getiremezse, icra dairesine başvurarak 30 günlük bir ek süre talep edebilir. Ancak 30 günlük bu ek süre kesin olup, bu sürenin tekrar uzatılması söz konusu değildir. Bu süre içerisinde de borçlu tehiri icra (icranın geri bırakılması) kararını getiremezse, bu kez alacaklı taraf, yatırılan teminatı icra dairesinden isteyebilir.

3- Tehiri İcra Kararı Verilirse Ne Olur? Tehiri İcra Kararı Faizi Durdurur mu?

Tehiri İcra Ne Demektir? İcranın Geri Bırakılmasının Koşulları Nelerdir? | Tehiri icra ne demektir? İcra borçluları açısından oldukça önemli olan ve yine ilgililer tarafından çok merak edilen hukuki konular arasında yer alan  “Tehiri İcra ne demektir” ya da diğer bir ifade ile “İcranın Geri Bırakılması” nedir? Koşulları nelerdir? Buna dair işlemler hangi sıra ile ve nasıl yapılır? gibi soruları, bu yazımızda açıklayacağız.<

Tehiri icra ne demektir ? Mehil süresi içinde, Bölge Adliye Mahkemesi ya da Yargıtay tarafından icranın geri bırakılmasına dair karar verilirse icra dosyası durur ve daha sonra borçlu lehine karar verilirse, borçlu icra dairesine yatırmış olduğu teminat bedelini de icra dairesinden geri alabilir.

4- Tehiri İcra Kararı Ne Demektir? Tehiri İcra Talebi Reddedilirse Ne Olur?

  Tehiri icra ne demektir? İcranın geri bırakılması (tehiri icra) talebi reddedilen borçlunun ise, borcunu icra dairesine ödemesi gereklidir. Eğer borcunu ödemezse, borçlunun malları haczedilerek satılır ve elde edilen bedel içinden alacaklı da alacağını tahsil eder.

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.