Kaza Tespit Tutanağı Nedir? Nasıl Tutulur?

Trafik kazaları, artan araç sayısı, yoğun trafik ve sürücülerin kurallara riayet etmemesi gibi çok sayıda farklı nedenle maalesef sık karşılaşılan olumsuz durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu gibi istenmeyen kaza durumlarının..

Kaza Tespit Tutanağı Nedir? Nasıl Tutulur?
Son Güncelleme: Whatsapp

Trafik kazaları, artan araç sayısı, yoğun trafik ve sürücülerin kurallara riayet etmemesi gibi çok sayıda farklı nedenle maalesef sık karşılaşılan olumsuz durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu gibi istenmeyen kaza durumlarının oluşması halinde yapılacaklar ise oldukça önem taşır. Peki, bu tür kaza halinde nasıl hareket edilmeli? Kaza tespit tutanağı hangi hallerde ve nasıl tutulmalıdır? Konuya dair merak edilenleri ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz…

Kaza Tespit Tutanağı Nedir? Nasıl Tutulur? | Trafik kazaları, artan araç sayısı, yoğun trafik ve sürücülerin kurallara riayet etmemesi gibi çok sayıda farklı nedenle maalesef sık karşılaşılan olumsuz durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu gibi istenmeyen kaza durumlarının oluşması halinde yapılacaklar ise oldukça önem taşır. Peki, bu tür kaza halinde nasıl hareket edilmeli? Kaza tespit tutanağı hangi hallerde ve nasıl tutulmalıdır? Konuya dair merak edilenleri ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz…

Öncelikle yaralamalı ve can kaybı oluşan kazalarda en kısa sürede ambulans ve polis çağırma işlemleri yapılmalı ve kaza mahallinde gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bu kapsamda kaza yerini gösterir işaretlerin (reflektör gibi) yerleştirilmesi ve diğer araçların kazaya karışmalarının engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Kaza Tespit Tutanağı Nedir? Nasıl Tutulur? | Trafik kazaları, artan araç sayısı, yoğun trafik ve sürücülerin kurallara riayet etmemesi gibi çok sayıda farklı nedenle maalesef sık karşılaşılan olumsuz durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu gibi istenmeyen kaza durumlarının oluşması halinde yapılacaklar ise oldukça önem taşır. Peki, bu tür kaza halinde nasıl hareket edilmeli? Kaza tespit tutanağı hangi hallerde ve nasıl tutulmalıdır? Konuya dair merak edilenleri ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz…

Yalnızca maddi hasar ile neticelenen kazalarda da aynı şekilde kaza yeri güvenlik önlemlerinin eksiksiz şekilde alınması oldukça önemli bir konudur. Peki, maddi hasarlı trafik kazalarında kaza tespit tutanağının önemi nedir? Bu tutanak nasıl doldurulur? Hangi hallerde bu tutanak tutulmaz?

Kaza Tespit Tutanağının Önemi Nedir?

Kaza Tespit Tutanağı Nedir? Nasıl Tutulur? | Trafik kazaları, artan araç sayısı, yoğun trafik ve sürücülerin kurallara riayet etmemesi gibi çok sayıda farklı nedenle maalesef sık karşılaşılan olumsuz durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu gibi istenmeyen kaza durumlarının oluşması halinde yapılacaklar ise oldukça önem taşır. Peki, bu tür kaza halinde nasıl hareket edilmeli? Kaza tespit tutanağı hangi hallerde ve nasıl tutulmalıdır? Konuya dair merak edilenleri ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz…

Yasal mevzuatımız sadece maddi hasar ile neticelenen trafik kazalarında ve tarafların anlaşması durumunda kazanın oluşunu saptamaya yarayan bir tutanak doldurup kaza yerini fotoğraflayarak, polisi beklemeye gerek kalmadan kaza yerinden ayrılmaya olanak tanıyor.

Kaza Tespit Tutanağı Nedir? Nasıl Tutulur? | Trafik kazaları, artan araç sayısı, yoğun trafik ve sürücülerin kurallara riayet etmemesi gibi çok sayıda farklı nedenle maalesef sık karşılaşılan olumsuz durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu gibi istenmeyen kaza durumlarının oluşması halinde yapılacaklar ise oldukça önem taşır. Peki, bu tür kaza halinde nasıl hareket edilmeli? Kaza tespit tutanağı hangi hallerde ve nasıl tutulmalıdır? Konuya dair merak edilenleri ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz…

Kaza tespit tutanağı, kazaya karışan tarafların anlaşmaları halinde doldurulması gerekli olan, kazanın oluş şeklini saptamaya imkan veren ve sigorta işlemleri ile açılması muhtemel davalar bakımından son derece önem taşıyan bir belgedir.

Kaza Tespit Tutanağında Yer Alması Gerekenler

Kaza Tespit Tutanağı Nedir? Nasıl Tutulur? | Trafik kazaları, artan araç sayısı, yoğun trafik ve sürücülerin kurallara riayet etmemesi gibi çok sayıda farklı nedenle maalesef sık karşılaşılan olumsuz durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu gibi istenmeyen kaza durumlarının oluşması halinde yapılacaklar ise oldukça önem taşır. Peki, bu tür kaza halinde nasıl hareket edilmeli? Kaza tespit tutanağı hangi hallerde ve nasıl tutulmalıdır? Konuya dair merak edilenleri ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz…

Kaza tespit tutanağı doldurulurken bu belgede yer alması gereken unsurlarda eksikliğe mahal vermemek gerekir. Bu hususları;

Kazanın yeri, tarihi ve saati,Kazaya karışan sürücülerin kimlik ve ehliyet bilgileri,Kazaya karışan araçların ruhsat bilgileri,Zorunlu Trafik Sigortası poliçesine dair bilgiler olarak sayabiliriz.

Yani özetle bir kaza tespit tutanağında, kazaya karışan kişi, araç ve sigorta bilgilerinin her araç yönünden ayrı ayrı ve de tam olarak bulunması gerekir. Yine kazaya karışan tarafların karşılıklı olarak birbirlerine trafik sigorta poliçelerinin ve sürücü belgelerinin de fotokopilerini vermeleri gerekir.

Kaza Tespit Tutanağının Doldurulması ve İmzalanması

Kaza Tespit Tutanağı Nedir? Nasıl Tutulur? | Trafik kazaları, artan araç sayısı, yoğun trafik ve sürücülerin kurallara riayet etmemesi gibi çok sayıda farklı nedenle maalesef sık karşılaşılan olumsuz durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu gibi istenmeyen kaza durumlarının oluşması halinde yapılacaklar ise oldukça önem taşır. Peki, bu tür kaza halinde nasıl hareket edilmeli? Kaza tespit tutanağı hangi hallerde ve nasıl tutulmalıdır? Konuya dair merak edilenleri ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz…

Bu tutanak doldurulurken, kazaya karışan araç sürücülerinin olaya dair beyanları eksiksiz bir şekilde ayrı ayrı tutanağa geçirilir, olay mahalli ve kaza taraflarca basit bir şekilde taslak olarak buna ayrılmış alana çizilir. Kazaya karışan sürücülerin imzaları da tutanakta bulunur. İmza kısımları boş olan tutanaklar geçerlilik taşımazlar. Söz konusu kaza tespit tutanağından taraflar birer nüsha alırlar.

Ayrıca kaza tespit tutanağı içerisine mutlak surette kaza mahallinin ve hasar gören araçların, yakın ve geniş açılardan detaylı şekilde fotoğraflarının çekilerek eklenmesi de çok önem taşır.

Kaza Tespit Tutanağı Tutulmayacak Durumlar

Kaza Tespit Tutanağı Nedir? Nasıl Tutulur? | Trafik kazaları, artan araç sayısı, yoğun trafik ve sürücülerin kurallara riayet etmemesi gibi çok sayıda farklı nedenle maalesef sık karşılaşılan olumsuz durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu gibi istenmeyen kaza durumlarının oluşması halinde yapılacaklar ise oldukça önem taşır. Peki, bu tür kaza halinde nasıl hareket edilmeli? Kaza tespit tutanağı hangi hallerde ve nasıl tutulmalıdır? Konuya dair merak edilenleri ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz…

Kaza tespit tutanağı tutulmayacak durumlar ise şu şekilde sıralayabiliriz.

Meydana gelen trafik kazasında yaralanma ya da ölüm meydana gelmişse,Kazaya karışan sürücülerden birinin ya da her ikisinin de sürücü belgesiz olması veya sürücü belgelerinin yetersiz olması durumunda,Sürücülerden biri ya da ikisinin birden alkollü olması ya da yaşının küçük olması durumunda,Kazaya karışan araçlar içinde kamu kurumuna ait araç bulunması halinde,Kazaya karışan araçların zorunlu trafik sigortasının bulunmaması durumunda,Kaza sırasında kamuya ait mal ya da eşyalarda zarar oluşması halindeKaza Tespit Tutanağı Nedir? Nasıl Tutulur? | Trafik kazaları, artan araç sayısı, yoğun trafik ve sürücülerin kurallara riayet etmemesi gibi çok sayıda farklı nedenle maalesef sık karşılaşılan olumsuz durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu gibi istenmeyen kaza durumlarının oluşması halinde yapılacaklar ise oldukça önem taşır. Peki, bu tür kaza halinde nasıl hareket edilmeli? Kaza tespit tutanağı hangi hallerde ve nasıl tutulmalıdır? Konuya dair merak edilenleri ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz…

Taraflarca, anlaşmış olsalar dahi kaza tespit tutanağı tutulamaz. Kaza tespit tutanağı tutulmayacak durumlarda ya da maddi hasarlı trafik kazalarında tarafların anlaşamamaları halinde kaza alanında araçların konumları değiştirilmeksizin, kazanın oluştuğu yere göre polis trafik ya da jandarma trafik ekipleri aranmalı ve kaza zaptı tutturulmalıdır.

Kaza Tespit Tutanağı Nedir? Nasıl Tutulur? | Trafik kazaları, artan araç sayısı, yoğun trafik ve sürücülerin kurallara riayet etmemesi gibi çok sayıda farklı nedenle maalesef sık karşılaşılan olumsuz durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu gibi istenmeyen kaza durumlarının oluşması halinde yapılacaklar ise oldukça önem taşır. Peki, bu tür kaza halinde nasıl hareket edilmeli? Kaza tespit tutanağı hangi hallerde ve nasıl tutulmalıdır? Konuya dair merak edilenleri ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz…

Kaza tespit tutanağı tutulduktan ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra kaza yapan aracın yetkili servislere çektirilerek, gerekli hasar ihbarının yapılması gerekir.

Maddi hasarlı trafik kazası ile karşılaşma ihtimaline binaen, aracınız da gerekli sayıda kaza tespit tutanağı da bulundurulması ihmal edilmemesi gereken durumlar arasında yer alır.

Kaza Tespit Tutanağı Nedir? Nasıl Tutulur? | Trafik kazaları, artan araç sayısı, yoğun trafik ve sürücülerin kurallara riayet etmemesi gibi çok sayıda farklı nedenle maalesef sık karşılaşılan olumsuz durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu gibi istenmeyen kaza durumlarının oluşması halinde yapılacaklar ise oldukça önem taşır. Peki, bu tür kaza halinde nasıl hareket edilmeli? Kaza tespit tutanağı hangi hallerde ve nasıl tutulmalıdır? Konuya dair merak edilenleri ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz…

Ayrıca son olarak şunu da belirtelim ki; kaza hallerine karşı aracınıza güvence sağlamak istiyorsanız, zorunlu trafik sigortası ile birlikte kasko sigortası da yaptırmanız gerekir. Yaptırılması zorunluluk arz eden trafik sigortası ile aracınızla başkalarına karşı vereceğiniz maddi ya da bedeni zararlar teminat altına alınır. Kendi aracınız da oluşacak maddi zararlar ise kasko sigortası ile güvence altına alınır.

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.