Tansiyon İlaç İsimleri Nelerdir? Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) İlaçları Listesi

Tansiyon ilacı isimleri Nelerdir? Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) İlaçları Listesi

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Yüksek tansiyonu düşüren en iyi tansiyon ilacı isimleri oldukça fazla. Her ne kadar bu ilaçlar, tansiyon ilaçları olarak genellense de aslında her birinin kullanım amacı farklı ve herkes için her yüksek hipertansiyon ilacı aynı etkiyi göstermez; her hipertansiyon hastasına da her tansiyon ilacı iyi/yeterli gelmez.

Bu yazıda neler var?

Bununla birlikte her yüksek tansiyon ilacının iyi geldiği başka yan hastalıklar da vardır. Dolayısı ile kişiden kişiye göre tansiyon hastalığına eşlik eden diğer hastalıklar farklı olduğu için reçete edilen tansiyon ilaç isimleri de farklıdır.

Tansiyon ilacı isimleri Nelerdir? Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) İlaçları Listesi
Tansiyon ilacı isimleri Nelerdir? Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) İlaçları Listesi

En İyi Tansiyon ilacı isimleri Listesi

Hiper tansiyon ilacı isimleri nelerdir, hangi tansiyon ilacı kimler için uygundur, hangi tansiyon ilacı hangi hastalara iyi gelir bilmekte fayda var. Ancak en başta belirtmek gerekir ki; yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastaları yalnızca doktorun kendisine reçete ettiği ilacı kullanmalı! Doktor reçetesi olmadan hiç kimse, bir başkasına iyi geldiği için tansiyon ilacı kullanmamalı.

Şimdi gelelim yüksek tansiyon düşürücü-dengeleyici tansiyon ilaç isimleri nelerdir sorusunun cevabına. Yazımızın bu kısmında hipertansiyon ilaç isimlerini sıraladık ve ilaçlar hakkında kısa bilgiler verdik…

Coversyl Tansiyon İlacı
Coversyl Tansiyon İlacı

1- Coversyl Tansiyon İlacı

Tansiyon ilacı isimleri listesinin ilk sırasındaki Coversyl tansiyon ilacı, perindopril arjinin etken maddeli bir ilaçtır. Coversyl hipertansiyon ilacı, kan damarlarını genişletip kalbin damarlara kolaylıkla kan pompalamasını sağlar. Farklı miligramlarla satışa sunulur.

Coversyl Hangi Grup İlaç?

Coversyl tansiyon ilacı, ADE yani anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ilaç grubuna dahildir.

Cantab Plus Tansiyon İlacı
Cantab Plus Tansiyon İlacı

2- Cantab Plus Tansiyon İlacı

Cantab tansiyon ilacı, hipertansiyon tedavisinde kullanılan, Kandesartan silesetil ve Hidroklorotiyazid olmak üzere iki etken maddeli bir ilaçtır. Kan basıncının yani yüksek tansiyonun tek başına hidroklorotiyazid ya da kandesartan silesetil ile düşürülemediği hastalara verilir.

Cantab Plus Hangi Grup İlaç?

Cantab Plus tansiyon ilacı hidroklorotiyazid etken maddesi nedeniyle diüretik (idrar söktürücü) ilaç grubuna, kandesertan silesetil etken maddesi nedeniyle anjiyotensin 2 reseptör antagonisti ilaç grubuna dahildir.

Cibadrex Tansiyon İlacı
Cibadrex Tansiyon İlacı isimleri

3- Cibadrex Tansiyon İlacı

Tansiyon ilaç isimleri listesindeki Cibadrex tansiyon ilacı, benazepril ve hidroklorotiyazid etken maddeli hipertansiyon ilacıdır. Cibadrex tansiyon ilacı genellikle birden fazla ilaç kullanmak zorunda olan ya da daha önce benazepril ve hidroklorotiyazid etken maddeli tansiyon ilacı kullanmış olan kişilere reçete edilir.

Cibadrex Hangi Grup İlaç?

Cibadrex tansiyon ilacı, benazepril etken maddesi nedeniyle anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü ilaç grubuna, hidroklorotiyazid etken maddesi nedeniyle de diüretik ilaç grubuna dahildir.

Delix Tansiyon İlacı
Delix Tansiyon İlacı

4- Delix Tansiyon İlacı

Delix tansiyon ilacı, ramipril etken maddeli bir ilaçtır. Kalp ve kan damarları üzerinde etkilidir.

Delix Hangi Grup İlaç?

Delix tansiyon ilacı, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibötürü ilaç grubundadır.

Benipin Tansiyon İlacı
Benipin Tansiyon İlacı isimleri

5- Benipin Tansiyon İlacı

Benipin tansiyon ilacı, benidipin hidroklorür etken maddeli bir ilaçtır. Yüksek tansiyonun, kan basıncını düşürerek düşmesini sağlar.

Benipin Hangi Grup İlaç?

Benipin tansiyon ilacı, kalsiyum kanal blokörü ilaç grubuna dahildir.

Excaliba Tansiyon İlacı
Excaliba Tansiyon İlacı

6- Excaliba Tansiyon İlacı

Excaliba tansiyon ilacı, olmesartan medoksomil ve amlodipin olmak üzere iki farklı etken maddeli bir ilaçtır. Tek başına amlodipin ya da olmesartan medoksomil etken maddeli ilaçla yüksek tansiyonu düşmeyen hastalara reçete edilir.

Excaliba Hangi Grup İlaç?

Excaliba tansiyon ilacı olmesartan medoksomil etken maddesi nedeniyle anjiyotensin 2 reseptör antagonisti ilaç grubuna, amlodipin etken maddesi nedeniyle kalsiyum kanal blokörleri ilaç grubuna dahildir.

Kaptoril Tansiyon İlacı
Kaptoril Tansiyon İlacı

7- Kaptoril Tansiyon İlacı

Tansiyon ilaç isimleri listesindeki Kaptoril tansiyon ilacı etken maddesi kaptoprildir. Bu yüksek tansiyon ilacı genellikle diğer antiantihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılır. Özellikle de tiyazid ilaç kullananlara reçete edilir.

Tensart Tansiyon İlacı
Tensart Tansiyon İlacı isimleri

8- Tensart Tansiyon İlacı

Tensart tansiyon ilacı, kandesartan silesetil etken maddeli bir ilaçtır. Kan damarlarını gevşetip genişleterek yük kan basıncının düşmesini sağlar.

Tensart Hangi Grup İlaç?

Tensart tansiyon ilacı, kandesartan silesetil etken maddesi nedeniyle anjiyotensin 2 reseptör antagonisti ilaç grubundadır.

Adalat Crono Tansiyon İlacı
Adalat Crono Tansiyon İlacı

9- Adalat Crono

En iyi tansiyon ilaç isimleri listesindeki Adalat Crono tansiyon ilacı etken maddesi nifedipindir. Adalat Crono tansiyon ilacı, kan damarlarının genişlemesini sağlayarak hipertansiyonu düşürür, su ve tuz atılımını artırır.

Adalat Crono Hangi Grup İlaç?

Adalat Crono tansiyon ilacı, nifedipin etken maddesi nedeniyle kalsiyum antagonistleri ilaç grubuna dahildir.

Nidilat Tansiyon İlacı
Nidilat Tansiyon İlacı

10- Nidilat Tansiyon İlacı

Nidilat tansiyon ilacı etken maddesi nifedipindir. Kan damarlarını genişletip gevşeterek yüksek kan basıncının düşmesini sağlar ve kalbin yükünü azaltır.

Nidilat Hangi Grup İlaç?

Nidilat tansiyon ilacı nifedipin etken maddesi nedeniyle kalsiyum antagonistleri ilaç grubundadır. Genellikle diğer tedavilerin uygulanamadığı hastalarda kullanılır.

Vasoxen Tansiyon İlacı
Vasoxen Tansiyon İlacı

11- Vasoxen Tansiyon İlacı

Vasoxen tansiyon ilacı etken maddesi nebivolol hidroklorürdür. Kalp hızındaki artışı önlemekle birlikte yüksek tansiyonun düşmesini sağlar.

Vasoxen Hangi İlaç Grubu?

Vasoxen tansiyon ilacı, selektif beta blokör ilaç grubuna dahil kardiyovaskiler bir ilaçtır.

Norvasc Tansiyon İlacı
Norvasc Tansiyon İlacı

12- Norvasc Tansiyon İlacı

Norvasc tansiyon ilacı etken maddesi amlodipin besilattır. Damarların genişlemesini, kanın damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak yüksek tansiyonun düşmesine etki eder.

Norvasc Hangi Grup İlaç?

Tansiyon ilaç isimleri listesindeki Norvasc tansiyon ilacı amlodipin besilat etken maddesi nedeniyle kalsiyum antagonistleri ilaç grubuna dahildir.

Micardis Plus Tansiyon İlacı
Micardis Plus Tansiyon İlacı

13- Micardis Plus Tansiyon İlacı

Micardis Plus tansiyon ilacı etken maddesi telmisartan ve hidroklorotiyaziddir. Micardis tansiyon ilacı tek başına hidroklorotiyazid ya da telmisatanın kullanılmasıyla kontrol altına alınamayan yüksek tansiyon hastalarında kullanılır.

Micardis Plus Hangi Grup İlaç?

Micardis Plus tansiyon ilacı etken maddesi hidroklorotiyazid nedeniyle diüretik ilaç grubunda, telmisartan etken maddesi nedeniyle de anjiyotensin II reseptör antagonstleri ilaç grubundadır.

Nexivol Tansiyon İlacı
Nexivol Tansiyon İlacı

14- Nexivol Tansiyon İlacı

Nexivol tansiyon ilacı nebivolol etken maddeli bir hipertansiyon ilacıdır ve kan basıncının düşürülmesinde etkilidir.

Nexivol Hangi Grup İlaç?

Nexivol tansiyon ilacı etken maddesi nebivolol nedeniyle beta bloker ilaç grubuna dahildir.

Hipersar Plus
Hipersar Plus

15- Hipersar Plus

Tansiyon ilaç isimleri listemizdeki Hipersar Plus tansiyon ilacı olmesartan medoksomil ve hidroklorotiyzid etken maddeli bir hipertansiyon ilacıdır. Tek başına

Hipersar Plus Hangi Grup İlaç?

Hipersar Plus tansiyon ilacı olmesartan medoksomil etken maddesi nedeniyle anjiyotensin II reseptör antagonstleri ilaç grubuna, hidroklorotiyazid etken maddesi nedeniyle idrar söktürücü tansiyon ilacı grubuna dahildir.

Betablok CR Tansiyon İlacı
Betablok CR Tansiyon İlacı

16- Betablok CR Tansiyon İlacı

Betablok CR tansiyon ilacı etken maddesi metoprolol süksinattır. Stres hormonlarının kalbe olan etkisini azaltır ve kalp atım hızını yavaşlatır.

Betablok CR Hangi Grup İlaç?

Betablok CR tansiyon ilacı beta bloker ilaç grubuna dahildir.

Beloc ZOK Tansiyon İlacı
Beloc ZOK Tansiyon İlacı

17- Beloc ZOK Tansiyon İlacı

Beloc ZOK tansiyon ilacı etken maddesi metoprolol süksinattır. Beloc ZOK tansiyon ilacı, stres hormonlarının kalpteki etkisini azaltarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olur; yüksek kan basıncını yani hipertansiyonu önlemek için kullanılır.

Beloc ZOK Hangi Grup İlaç?

Beloc ZOK tansiyon ilacı beta blokörler ilaç grubundadır.

Rilace Tansiyon İlacı
Rilace Tansiyon İlacı

18- Rilace Tansiyon İlacı

Tansiyon ilaç isimleri listesindeki Rilace tansiyon ilacı etken maddesi lisinopril dihidrattır. Kan damarlarını genişletip yüksek kan baıncını düşüren Rilace tansiyon ilacı kalbin kan pompalamasını kolaylaştırır. 6 yaş ve üstü kişilerin kullanımına uygundur.

Rilace Hangi Grup İlaç?

Rilace tansiyon ilacı anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ADE) ilaç grubundadır.

Gopten Tansiyon İlacı
Gopten Tansiyon İlacı

19- Gopten Tansiyon İlacı

Tansyon ilaç isimleri listemizdeki Gopten tansiyon ilacı etken maddesi trandolaprildir. Kan damarlarını genişletir ve kalbin kan pompalamasını kolaylaştırır.

Gopten Hangi Grup İlaç?

Gopten tansiyon ilacı etken maddesi trandolapril nedeniyle anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri ilaç grubundadır.

Enapril Tansiyon İlacı
Enapril Tansiyon İlacı

20- Enapril Tansiyon İlacı

Enapril tansiyon ilacı etken maddesi enalapril maleattır. Genellikle kalp yetmezliği olan hastalara reçete edilir ve hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

Enapril Hangi Grup İlaç?

Enapril tansiyon ilacı anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ADE) ilaç sınıfındadır.

Monopril Tansiyon İlacı
Monopril Tansiyon İlacı

21- Monopril Tansiyon İlacı

Monopril tansiyon ilacı etken maddesi fosinopril sodyumdur. Monopril tansiyon ilacı hipertansiyon tedavisinde tek başına ya da tiyazid diüretik (idrar söktürücü tansiyon ilaçları) ile birlikte kullanılabilir.

Monopril Hangi Grup İlaç?

Monopril tansiyon ilacı fosinopril etken maddesi nedeniyle ACE inhibitörleri ilaç sınıfındadır.

Tansiyon İlaçları Grupları

Tansiyon ilaçları tek tip değildir ve tansiyon ilaçları kendi içinde farklı gruplara ayrılır. Hastaların genel sağlık durumu doktor tarafından göz önüne alınır, tansiyon hastalarında var olan diğer hastalıklar da tespit edilir ve buna en uygun tansiyon ilaç isimleri arasında bir hipertansiyon ilacı reçete edilir.

Dolayısı ile kimse, bir başkasına iyi geliyor diye doktorun kendisine reçete ettiği ilaç dışında tansiyon ilacını kullanmamalıdır. Tansiyon ilaçları grupları ise şu şekildedir:

  • Beta Blokörler
  • Alfa Blokörler
  • Vazodilatörler (Damar genişletici tansiyon ilaçları)
  • Anjiyotensin Reseptör (ARB Grubu Tansiyon İlaçları)
  • Anjiyotensin Konverting Enzim Baskılayıcı (ACEI Grubu tansiyon ilaçları)
  • Diüretikler (İdrar Söktürücü Tansiyon İlaçları)
  • Kalsiyum Kanal Blokörleri
  • Santral Adrenerjik İnhibitörleri
Tansiyon İlaç İsimleri Nelerdir? Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) İlaçları Listesi
Tansiyon ilacı isimleri

Tansiyon İlacı Nedir? Tansiyon İlacı Ne İşe Yarar?

Yüksek tansiyon, yüksek kan basıncı nedeniyle ortaya çıkar. Kan basıncı da kanın damar duvarlarına karşı itici kuvveti anlamına gelir. Dolayısı ile yüksek kan basıncı kontrol altına alınmalıdır. Bu nedenle de yüksek kan basıncını düşürmek için tansiyon ilaçları kullanılır. Kısacası tansiyon ilacı ne işe yarar; yüksek kan basıncını düşürüp dengelemeye yarar.

Tansiyon İlacı Nasıl Çalışır?

Tansiyon ilaç isimleri listesindeki antihipertansifler yani tansiyon ilaçları kan damarlarını genişletir. Bir başka ifade ile antihipertansifler kan damarlarının daralıp büzülmesini önler ve kalbin yükünü azaltıp kan basıncını düşürür. Böylelikle tansiyon hastalarının kalbinin yorulması önlenir. Çünkü yüksek tansiyon yani hipertansiyon, damarların ve kalbin yorulmasına neden olur. Bu da kimi zaman hayati tehlikeye neden olabilir.

Yüksek Tansiyon Hastalarına Ne İyi Gelir?

Yüksek tansiyon hastalarına öncelikle kendisine reçete edilmiş olan tansiyon ilacı iyi gelir. Eğer tansiyon ilacı ile birlikte hastaya kan sulandırıcı ilaç yazılmış ise bu ikisi düzenli bir şekilde kullanılmalıdır. ‘’Son günlerde tansiyonum normal’’ gibi nedenlerle tansiyon hastaları ilaç kullanımını kesinlikle bırakmamalıdır.

Tansiyon ilaç isimleri listemizdeki tüm ilaçlar doktorların reçete ettiği ilaçlardır. Bu ilaçların kullanımı dışında yüksek tansiyon hastalarına egzersiz yapmak, yürüyüş yapmak, dengeli ve sağlıklı beslenmek, stresten uzak durmak iyi gelecektir.

Tansiyon İlaç İsimleri Nelerdir? Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) İlaçları Listesi
tansiyon ilacı isimleri

Yüksek Tansiyon Hastalarının Neden Hipertansiyon İlaçları Kullanması Gerekir?

Dünyada ve ülkemizde yüksek tansiyon hastalığı oldukça yaygındır. Öyle ki; çoğu kişi hiçbir şikayeti olmadığı halde yüksek tansiyon hastasıdır ve bu çoğu zaman, ansızın yükselen tansiyonla kendisini gösterir. Bunun sonucunda da genellikle hastanelerin acil servisine başvurulunca yüksek tansiyon hastalığı söz konusu olur.

Yüksek tansiyon hastalarının mutlaka tansiyon ilaç isimleri listesindeki ilaçları değil, kendisine reçete edilen hipertansiyon ilacını kullanması gerekir. Aksi halde hipertansiyona yani yüksek kan basıncına bağlı olarak kalp krizi, felç, inme, kalp yetmezliği gelişebilir.

Tansiyon İlaçları ve Yan Etkileri

Yüksek kan basıncı yani hipertansiyon hastalığı özellikle kalp ve damarları hedef alarak onlara zarar verir. Bunun dışında böbrekler ve beyin de yüksek tansiyon hastalığından etkilenebilir. Tansiyonun ani ve hızlıca yüksek seviyelere ulaşması, kalıcı hasarlara ya da hayati tehlikeye neden olabilir. Bu sebeple tansiyon ilaçları yan etkilerinden çok tedavisi edilmeyen hipertansiyon hastalığı yan etkileri daha fazladır.

Kısacası; tansiyon ilacı yan etkileri elbette ki söz konusudur ancak asıl önlem alınması gereken hipertansiyon hastalığının yan etkileridir. Bunun için de doktorların reçete ettiği yüksek tansiyon ilaç isimleri ne ise mutlaka kullanılmalıdır.

Yan Etkisi Olmayan Tansiyon İlacı Var mı?

Yan etkisi olmayan tansiyon ilacı yoktur. Hatta yan etkisi hiç olmayan bir ilaç türü yoktur. Ancak doktorlar, hastalarının genel sağlık durumlarına bakarak en iyi gelecek ve en az yan etkili tansiyon ilaçlarını reçete etmektedirler. Eğer kullandığınız yüksek tansiyon ilacı sizde yan etkiye neden oluyorsa bunu doktorunuza belirtmeli ve başka bir tansiyon ilacı reçete etmesini isteyebilirsiniz.

Diyabet (Şeker Hastalığı) ve Yüksek Tansiyon ilişkisi

Yüksek tansiyonun yol açabildiği kalp yetmezliği, kalp krizi, felç gibi ciddi sağlık sorunları, diyabet hastalarında daha sık görülmektedir. Bu sebeple özellikle diyabet hastaları eğer aynı zamanda yüksek tansiyon hastası ise ilaç kullanımını düzenli yapmalıdır.

Diyabet hastalarının yüksek tansiyon hastası olup ilaç kullanımına dikkat etmemesi durumunda, diyabetle ilgili olan görme bozukluğu, böbrek yetmezliği gibi komplikasyonların gelişimi hızlanabilir.

Yüksek Tansiyona Nasıl Müdahale Edilir?

Yaygın olarak yüksek tansiyona toplumda dil altı hapı olarak da bilinen kaptoril veya klonidin etken maddeli ilaçlarla müdahale edilir. Ancak bu, bilinçsizce ve hekim önerisi olmadan yapılmamalıdır. Bunun yerine öncelikle yüksek tansiyonu olan kişinin nefes alışverişinin rahatlatılması gerekir. Eğer kemer ya da kravat var ise bunlar çıkartılmalı, hastanın derin nefes alıp vermesi sağlanmalı ve kullandığı tansiyon ilacı verilmelidir.

Eğer hastanın tansiyonu yüksek ise çoğunlukla baş ağrısı, mide bulantısı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, görme bozukluğu, konuşma zorluğu, nefesin kesilmesi gibi semptomlar da eşlik eder. Bu durumda hastanın rahat nefes alması sağlanırken en yakın acil servise gidilmeli ya da acil sağlık ekipleri aranmalıdır.

En Hafif Tansiyon İlacı Hangisi?

Tansiyon ilaç isimleri listesindeki ilaç açıklamalarından anlaşılacağı gibi en hafif tansiyon ilacı denebilecek bir hipertansiyon ilacı yoktur. Her bir hastaya en uygun tansiyon ilacı reçete edilir. Ancak her tansiyon ilacı isminin farklı miligramlarda üretimi vardır. Miligramı en düşük olan hipertansiyon ilacı, en hafif tansiyon ilacıdır denebilir. Miligram arttıkça etkisi de artar.

1
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

OKU Haber Dergi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!