İş Bankası Hisselerinin CHP'den Alınıp Hazineye Devri Mümkün Olabilir mi?

İş Bankası hisseleri uzun zamandır ülkenin gündeminde yer almaktadır. İktidar partisinin “Siyasi partilerin mal varlıkları bu şekilde olamaz” söylemi sonrasında güçlü şekilde bu konu üzerine gidilmeye başlanmıştır. Son olarak da AK Parti’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında konu ele alındı. Kurulda Erdoğan’a sunulan taslakda İşbankası'nın CHP temsil hisselerinin hazineye devri ve CHP’nin yönetim kurulu yetkilerinin alınması yer almakta. Taslağa göz atan Erdoğan sürecin hızlandırılması talimatını verdi.

CHP’nin sahip olduğu hisselerin devri mümkün müdür? Atatürk vasiyeti ile birlikte verilen hisselerin alınması daha öncede yargıya taşınmış ancak yargı kararları bu durumun anayasa bakımından mümkün olmadığı yönünde çıkmıştır. Bu emsal kararlar nedeni ile hisselerin hazineye devri gibi bir durumda anayasaya aykırılık ve Atatürk vasiyetine saygısızlık olacağı söylenmektedir.

İş Bankası Hisselerinin Atatürk’ün Vasiyetinde Yer Alan Mirasçıları Kimlerdir ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazısından Mirası

İş bankası hisseleri Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti üzerine CHP’ye miras bırakılmıştır. Bu vasiyet 5 Eylül 1938 yılında Atatürk tarafından hazırlanmıştır. Vasiyeti bizzat el yazısı ile hazırlayarak 6 Ekim 1938 tarihinde İstanbul 6. noteri olan İsmail Kunter’e emanet etti. Atatürk’ün vefatı sonrasında vasiyet ilk kez 28 Kasım 1938 yılında Ankara Sulh Ceza Hâkimliği tarafından açıldı ve okundu. Vasiyette çok açık şekilde Atatürk mal varlığını CHP’ye bıraktığını söylemektedir. Bazı şartları da vardır. Vasiyette yer alan vasiler ve bırakılan miraslar şu şekildedir.

İş Bankası Hisselerinin Hazineye Devri Mümkün müdür?

1950’li yıllarda Demokrat Parti hisselerin devri için mahkemeye başvurmuştur. Bu başvuru sonucunda hislerin devri onaylanmıştır fakat CHP itirazı sonrasında yeni bir karar alınmıştır. 14 Aralık 1953 tarihinde alınan 6195 sayılı kanunla hisleri devreden CHP tekrardan hisseleri almıştır.

11 Ekim 1963 tarihin de alınan karar bugün ki davaya emsal olmaktadır. 11 Ekim 1963 tarihinde alınan Anayasa kararında, Atatürk vasiyetinin iptal edilmesi miras hukuku bakımından anayasaya aykırı olarak belirtilmiştir. Bu nedenle CHP'nin temsil ettiği hisselerin hazineye devri Atatürk’ün vasiyetinin iptali anlamına gelecektir. Hukukçulara göre böyle bir durum anayasaya aykırıdır. Miras Hukuku bakımından böyle bir devrin olması hukuken olası gözükmemektedir. 

İş Bankası Hisselerinin CHP'ye Faydası Ne ? CHP Bundan Gelir Elde Ediyor mu ?

Cumhuriyetçi Halk Partisi İşbankası hisselerinden bir gelir elde etmemektedir. CHP buradaki hisselerin temsil edilmesinde rol oynar ve yönetim kurulunda üye bulundurur. Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetine bakacak olursak hisselerden gelecek gelirin Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türk Dil Kurumu (TDK) gibi iki kurumuna pay edilmesini istemektedir. Bu nedenle CHP sahip olduğu % 28,09 hisse oranı ile yönetimde söz sahibi olmaktadır. Bu oran sayesinde yönetimde 3 veya 4 üye bulundurabilmektedir.

İş Bankası Hisselerinin Hazineye Devri Taslağında Son Durum

Sunulan son taslak MKYK kurulunda görüşüldü. Bu taslağın içerine göre hisselerin devri hazineye geçirilmektedir. Ayrıca CHP’nin İş Bankası üzerinde ki yönetim yetkisinin de elinden alınması istenmektedir.

Taslağın son halinin Nurettin Canikli bir sunum ile anlattı. Canikli AKP’nin ekonomi sorumlusudur. Yaptığı sunum sonrasın da Erdoğan taslak üzerinde biraz daha çalışılmasını ve işlemlerin hızlandırılmasını istedi. Taslağın en son ki halini bir an önce önüne getirilmesi ve faaliyetlerin başlanmasını dile getirdi. İş bankası hisseleri son taslakla beraber büyük oranda yargıya taşınacaktır.

- OKU HABER, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/3669070/is-bankasi-hisselerinin-chpden-alinip-hazineye-devri-mumkun-olabilir-mi