Psikologlar Uyardı: Yunusla Terapi Sömürü Aracı

Türk Psikologlar Derneği (TPD) TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu doğrultusunda yapılan açıklamayla gündeme geldi. Önemli uyarılarda bulunan TPD, Hayvan Hakları Kanunu kapsamında Yunuslara Özgürlük Platformu’na yönelik sömürülere dikkat çekti.

Yunus Parkları Bilimsel Değil

TBMM’ye sunulmak üzere yasa teklifleri üzerinde görüşmelerin sürdüğünü açıklayan TPD, yunus parklardaki insan ve hayvanların sömürüldüğünü vurguladı. TBMM komisyonları ve milletvekillerine iletilecek olan 5 sayfalık mektupta;

Özel gereksinimli çocukların tedavisi için mevcut yunus parklarının kapatılmaması ya da yeni yunus parklarının açılması bilimsel gerçeklikten uzak bir yaklaşımdır; çünkü yunusla tedavinin özel gereksinimli çocukların tedavisinde herhangi bir yararının olduğu kanıtlanmış bir bilgi değildir” denildi.

TPD ‘den Genel Koordinatör Aras Onur’un imzasıyla paylaşılan yazıda, tedavi olarak sunulan hizmetlerin zarar oluşturabileceği belirtildi.   

 Bu durum karşılıklı bir zararın yanı sıra özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin maddi ve manevi olarak sömürülmesine de zemin hazırlayabilmektedir. Bilimsel veriler ışığında ve türler arası eşitliğe dayanan bir şekilde hareket edilmesi gerekmektedir” uyarısı yapıldı.

Otizm Tedavisi ile İlgili Bilimsel Veri Yok

Yunus destekli terapiler devam ederken otizm tedavisi ile ilgili bilimsel veri yok denilen mektupta;

 Biz psikologlar olarak biliyoruz ki yunus destekli terapilerle birlikte otizmin tedavisinin gerçekleştiğine ilişkin bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Ayrıca bir türün iyilik halinin sağlanması için başka bir türün şiddete uğraması, sömürülmesi, en temel hakkı olan yaşam hakkı ihlaliyle karşı karşıya gelinmesi kabul edilemez bir gerçekliktir ifadeleri yer aldı.

Hangi Kurumlar Hemfikir

Pek çok ulusal ve uluslararası uzman kurum ve akademisyen yunusla terapi işlemlerinin bilimsel verileri desteklemediği konusunda hemfikir görünüyor.

Tpd'den Çözüm için Beş Öneri

TPD, yunus park yasa hazırlıkları için şu önerilerde bulundu:

Çocukların doğayla ilişkisi eşitlikçi bir düzlemde sağlanmalıdır. Bu ilişki sağlanırken tüm tarafların iyilik hali göz önünde bulundurulmalıdır.
Hayvanlarla sağlıklı iletişim konusunda okul öncesi dönemden itibaren eğitimler verilmelidir. Bu eğitimler okul müfredatına konulmalıdır.
Tedavi programları geliştirilirken her iki tarafın da iyilik halinin gözetilmesi gerekmektedir. Evcil hayvanların ortak olduğu ve sömürülmediği destekleme terapilerine ilişkin etik standartlar geliştirilmelidir ve uygulamalar takip edilmelidir.
Hayvan Destekli Terapiler yerine 1990’lı yıllardan itibaren sanal yöntemler kullanılmaya başlanmış. Bu yöntemlerle beraber sensörü olan oyuncaklar, robotlar üretilmiştir. Bu yöntem sayesinde hem ulaşılabilirliği attırılmış hem de bir türün zarar görmesinin önüne geçilmiştir. 
Otizmde en etkili ve etkililiği kanıtlanmış tedavi yönteminin çocukların özel eğitim programlarından yararlandırılması, bu programların çocuğun ev ortamına taşınabilmesi ve insanlarla ilişki ve etkileşimini arttıracak etkinlik ve faaliyetlere katılması olduğu bilinmektedir.” denildi.

- OKU HABER, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/6510978/psikologlar-uyardi-yunusla-terapi-somuru-araci