Baro Nedir? Baroların Görevleri Nelerdir? Baroların Katılımıyla Oluşan Türkiye Barolar Birliği Nedir?

Baro nedir sorusu avukatlık mesleği ile özdeşleşmiş olan ve hemen hemen herkesin duyduğu bir sorudur.  Meslek kuruluşları arasında öne çıkan Baroların görevleri nelerdir? Son yasal değişiklik ile aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesini sağlayan Çoklu Baro ne anlama gelir?

Baroların katılımı ile oluşan Türkiye Barolar Birliği nedir? İşte, bu yazımızda faaliyetleri ile sık sık gündeme gelen, bu anlamda vatandaşlar tarafından merak edilen ve  mesleki kuruluş niteliğine sahip barolar hakkında ayrıntılı ve detaylı bilgilendirme yapacağız.

Baro Nedir? Baro Kelimesinin Açılımı | Baro Kelimesinin Kökeni

Baro nedir sorusu kelime köken kapsamında dilimize Fransızca’dan geçen kelimelerden biridir ve tam çevirisi ile ‘demir parmaklık’ anlamına gelir.  Ülkemizde her ilde bulunan barolar ise o ilde bulunan avukatların kayıtlı oldukları ve kamu kurumu niteliğine sahip meslek kuruluşlarıdır. Avukatlık mesleğinin icra edilebilmesi için baroya kayıt olmak zorunluluktur. Yani bir avukat ancak baroya kayıt olarak bu unvana sahip olur ve mesleğini yerine getirebilir.

1. Yasalarda Baro nedir | Baro ve Çoklu Baro Ne Nedir?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu 76 ve devamı maddelerinde baroların kuruluş ve nitelikleri ile baroların organları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Avukatlık Kanunu 76. maddesinde;

Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Tanımı getirilmiştir. Protokolde ise Baro Başkanı, bulunduğu  İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.

2. Baro Görevi Açılımı Nedir?

Avukatlık Kanunu 77. Madde hükmüne göre, bölgesi içinde en az otuz avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulması yasal zorunluluktur. Ülkemizde barolar, mesleki kuruluş olmaları nedeniyle kendilerine yüklenmiş görevleri yerine getirirler. Bu anlamda baro nedir sorusu ve görev açılımı şu şekilde sıralanabilir:

Görevlerini yerine getirirler. Ayrıca avukatların kurumsal örgütü niteliğine sahip olmaları nedeniyle barolar, adli hizmetlerin sağlanması ve hukukun gelişimine de katkı sunarlar.

Bir İlde Birden Fazla Baro Kurulabilir mi? Baro Levhası Hakkında

 

Yasal zorunluluk olarak, bölgesi dahilinde en az otuz avukat bulunan bir il merkezinde bir baro kurulması gerekir. Yine kamuoyuna çoklu baro sistemi olarak yansıyan ve çıkarıldığı dönemde ülke gündeminde yer alan 15 Temmuz 2020 tarihli Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile bir ilde birden çok baro kurulabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile yürürlüğe giren çoklu baro uygulamasına göre, avukat sayısı beş binden çok olan illerde, en az iki bin avukat ile yeni bir baro kurulabilir. Bir avukat, aynı il içinde birden daha fazla baro bulunuyorsa bu barolardan herhangi birine kayıt olarak mesleğini yürütebilir.

Türkiye Baro Birliği Nedir?

Türkiye Barolar Birliği ise yine Avukatlık Kanunu 109 ve devamı maddelerde düzenlenmiştir.  Türkiye Barolar Birliği, merkezi Ankara’da olan, bütün baroların katılımıyla oluşan ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir üst meslek kuruluşudur. Protokolde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.

Türkiye Barolar Birliğinin Görevleri Nelerdir?

Türkiye Barolar Birliği’nin görevleri ise baro nedir sorusu da dikkate alınarak Avukatlık Kanunu 110. maddesinde tek tek sayılmıştır. Buna göre birliğin görevleri şunlardır;

Avukatlar günü hakkında merak ettikleriniz için sayfaya bakabilirsiniz.  Meslek ortaya çıkışı ve kutlama günü kapsamında ilgi çekici bilgiler yer almaktadır.

 

- OKU HABER, Hukuki ve Adli Konular bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/6943147/baro-nedir-barolarin-gorevleri-nelerdir-barolarin-katilimiyla-olusan-turkiye-barolar-birligi-nedir