Senet Nedir ? Nasıl Doldurulur? Senet ile Çek Arasındaki Fark Nedir?

İş yönetiminin önemli unsurlardan biri olan muhasebede senet ve çek kavramı hakkında merak edilenler için okumaya devam ediniz. Senet nedir ? Senet nasıl doldurulur? Senet ile çek özellikleri birbirinden nasıl ayırt edilebilir? Herhangi bir amaçla senet ya da çek teslim alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte, detaylar...

Senet Nedir ? Nasıl Doldurulur? Senet ile Çek Arasındaki Fark Nedir?

En kısa tanımı ile senet nedir , senet borçlunun tek taraflı olarak imzaladığı ve alacaklıya verdiği, mali bir yükümlülük altına girildiğini gösteren yasal bir belgedir. Senet özü itibari ile kıymetli evrak niteliğindedir. Senet, iki tarafın karşılıklı anlaşmasına ve imzalarına dayalı olarak kurulan sözleşmeden farklı olarak tek tarafın (borçlunun) imzasından oluşan bir belgedir. Peki, senet nasıl doldurulur? Senette bulunması gereken zorunlu unsurlar nelerdir?

1- Senet Nedir ? Senet Nasıl Doldurulur?

 

Bir senet üzerinde bulunması gereken unsurlar ise şöyledir.

2 - Senette Bulunması Gereken Zorunlu Özellikleri Nelerdir?

 

Senedin zorunlu unsurları, senedin geçerliliğini etkileyen olmazsa olmaz unsurlarıdır. Zorunlu unsurlardan birinin bulunmadığı durumlarda senet geçerliliğini kaybeder. Senette bulunması gereken zorunlu unsurlar ise şunlardır;

Bu zorunlu unsurlardan biri bulunmayan senet geçersiz olur.

3 - Senet ve Çek Arasındaki Farklar

Çekin tanımını yapmak gerekirse,  çek bir kimsenin, bankada bulunan hesabından çek üzerinde yazılı miktar kadarının, çekte adı yazılı olana veya onun belgeyi havale ettiği kişiye ya da belgeyi taşıyan kişiye ödenmesi için düzenlediği ve belirli şekil şartlarının bulunması gereken bir kıymetli evraktır.

Peki, ticari hayatta oldukça sık kullanılan çek ile senet arasında doldurulması yönünden benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

Çekte ödeme alacak kişi yani borçlu muhatap kişi bu ödemeyi bankadan tahsil ederken, Senette ise ödemeyi senedin borçlusu yapar. Çek, bu anlamda bir ödeme vasıtası iken senet ise bir borçlanma vasıtasıdır.

Senette bulunan koruma ile çekte bulunan koruma birbirinden çok farklıdır. İkisi de kambiyo yani kıymetli evrak vasfına sahip olmasına karşın çek banka kanalı ile ödeneceği için çek sahibi, karşılığını bankada bulundurmalıdır. Bulundurmadığı durumda ceza ile karşılaşır ve bu nedenle çek, senede oranla daha kuvvetli bir belgedir.

- OKU HABER, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/5603444/senet-nedir-nasil-doldurulur-senet-ile-cek-arasindaki-fark-nedir