İyi Parti: Soykırım Konusunda Ortak Karar Alalım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a önerge sunan İyi Parti,Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan soykırımın, uluslararası topluma ilan edilmesi gerektiğini açıkladı.

Önerge Başlıkları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sunulan önerge başlıkları şöyle sıralandı:

1. Soykırım Tanımlaması

İyi Parti'nin sunduğu önergede soykırım tanımlamasının hangi koşullarda yapıldığı belirtildi:

9 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen ve 12 Ocak 1951'de yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 260 A (III) sayılı kararıyla kabul edilen ve 12 Ocak 1951'de yürürlüğe giren 'Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi' ulusal, etnik, ırksal veya dini temelde tanımlanabilecek bir grubun sırf o grup olduğu için imha edilmesine yönelik aşağıdaki beş eylemden herhangi birinin varit olması halinde fiillerin 'soykırım' olarak tanımlanmasına imkân vermektedir. Bu çerçevede 'soykırım' tanımlamasına esas teşkil eden filler şunlardır; grubun üyelerinin öldürülmesi; grup üyelerine ciddi bedensel veya zihinsel zarar verilmesi; grubun tamamen veya kısmen fiziken yok edilmesine matuf olarak yaşam koşullarını haleldar edilmesi; grup içinde doğumları önlemeye yönelik önlemlerin uygulanması; grubun çocuklarını başka bir gruba zorla transfer edilmesi.

2. Ortak Karar

TBMM'ye sunulan önergede, Uygur Özerk Bölgesi Doğu Türkistan'daki Uygur Türkler'ne yönelik yapılan muamelelerin tanımına odaklanan şu ifadeler yer aldı:

Çin Halk Cumhuriyeti yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman kökenli uluslara yönelik olarak uyguladığı mezalim birden fazla boyutuyla Sözleşmenin yukarıda anılan koşullarını karşılamakta olup söz konusu fiiller 'insanlığa karşı suç', hatta 'soykırım' olarak tanımlanmalarını haklı kılacak boyutlara erişmiştir. Doğu Türkistan'daki soydaş ve dindaşlarımızın yaşadıklarına karşı, dünya ülkelerinin devlet, hükümet ve parlamento seviyesinde resmi tepkileri art arda gelirken, isminin başında Türkiye olan Büyük Millet Meclisimizin sessiz kalması kabul edilemez. Bu hem milletimize hem tarihimize hem de Türk ve Müslüman Doğu Türkistan halkına karşı sorumluluğumuzdur. Bu çerçevede, İYİ Parti olarak Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan 'mezalim (soykırım) konusunda TBMM’nin ortak bir karar alarak uluslararası topluma ilan edilmesi talebimizi arz ederiz.

 

- OKU HABER, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/6549230/iyi-parti-soykirim-konusunda-ortak-karar-alalim