Tarihin Bilinen 10 Tanrıça İsimleri ve Özellikleri

Mitoloji güzel tanrıçalar ve bu güzel kadınların hikayeleri ile doludur. Bizler de sizler için 10 Farklı tanrıça isimleri ve özellikleri konusunu araştırdık. İşte, detaylar!

Tarihin Bilinen 10 Tanrıça İsimleri ve Özellikleri
Tarihin Bilinen Tarihin Bilinen 10 Tanrıça İsimleri ve Özellikleri10 Tanrıça İsimleri ve Özellikleri
+8
Haber albümü için resme tıklayın

Genel olarak mitolojide tanrıça isimleri, her bir tanrıçanın özellikleri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Özellikle de Roma ve Yunan mitolojisi tarihinde önemli yere sahip tanrıçaların sayısı çok fazladır. Her bir tanrıça için simgelediği durum ya da nesne baz alınmıştır.

Tanrıça isimleri Mısır mitolojisinde de simgelenen duruma göre verilmiştir. Buna göre her bir durumu ya da olayı simgeleyen tanrıçaların isimleri de bu özellikleri en iyi şekilde yansıtmaktadır. Tanrıça isimleri Roma mitolojisinde Yunan tanrı ve tanrıçalarından ilham alarak yaratılmıştır.

Yunan, Roma, Mısır ve Sümer tanrıçaları birbirleri ile yakından ilişkilidir. Bu durumda simgelenen durum aynı kalmış yalnızca tanrıçaların isimlerinde değişiklik yapılmıştır.

Bu yazımızda en popüler tanrıçaları ve isimlerinin simgelediği durumların detaylarını bulabilirsiniz. Hem Yunan, hem Mısır hem de Sümer mitolojisinin önemli tanrıçalarının tümü bu listemizde yer almaktadır.

1- Aphrodite (Venüs)

Tanrıça isimleri arasında en sık duyduğunuz Aphrodite olabilir. Aşk ve güzellik tanrıçası olarak kabul edilen  ve herkes tarafından bu aşk anlamına gelen Aphrodite, Roma mitolojisinde de Venüs adıyla anılır. Aphrodite, Gaia’nın hem kardeşi hem de kocası olan Uranus’un erkeklik organından doğmuştur.

Uranus, çocuklarına eziyet ettiği için oğlu Kronos tarafından yenilgiye uğratılır. Kronos, Uranus’un erkeklik organını keserek denize atar. Bu denizden de bir midye kabuğunun içinde Aphrodite doğar.

Uranus’un yere damlayan kanından da orman perileri, devler ve öç tanrıları doğarak dünyaya yayılır.

2- Demeter (Ceres)

Tanrıça isimleri Roma ve Yunan mitolojisinde farklılık gösterdiği gibi diğer uygarlıklar için de bu durum farklı isimlendirilebilir. Demeter, Yunan mitolojisinde bereket tanrıçası olarak bilinen güzeller güzeli bir kadındır. Demeter’in Roma uygarlığı için adı Ceres olarak belirtilmiştir. Anadolu uygarlıklarında ise Demeter, Kibele olarak adlandırılır.

Demeter, tahıl, hasat dönemi ve tarım tanrıçası olarak nam salmıştır. Bu tanrıça bereketi ve bolluğu simgelemektedir. Antik dönemde yaşayan çiftçiler de Demeter’e şükranlarını sunarak ekinlerini büyütmekteydiler. Bereket ve tarımın yanı sıra Demeter, kimi inanışlara göre anneliği ve doğumu da simgelemektedir.

3- Hera (Juno)

Tanrıça isimleri arasında Hera’nın de oldukça önemli bir yeri bulunuyor. Hera ve tanrıların kralı Zeus, Kutsal Düğün ile evlenirler.

Efsaneye göre Hera, Zeus’un hem kız kardeşi hem de karısı olmuştur. Üstelik Savaş Tanrısı Zeus’un çocuklarının büyük çoğunluğunu da Hera doğurmuştur.

Evlilik ve doğan çocuklar ile birlikte Hera, Olimpos tanrılarının kraliçesi olarak anılmaya başlar.

Evlilik tanrıçası olarak bilinen Hera, düğünlerin kutsayıcısı rolündedir. Aile kuran ve aile birliğini sağlayan kraliçe, kocası Zeus tarafından defalarca aldatılmıştır. Hera’nın Roma mitolojisindeki adı ise Juno’dur.

4- Artemis (Diana)

Tanrıça isimleri denildiğinde akla Artemis’in gelmesi de oldukça mümkün. Sanatın tanrısı Apollon ile kardeş olan Artemis, bakirelik ve avcılığı simgelemektedir.

Annesi Leto, Artemis ve Apollon’u doğururken çok fazla sancı çekmiştir. Artemis de bundan dolayı bekareti benimseyerek halime kalmayı istememektedir.

Sembolü yay ve ok olan Artemis, Roma mitolojisinde de Diana adı ile bilinmektedir.

5- Athena

Athena, Yunan mitolojisinin en önemli tanrıçalarından biridir. Kendisi sanat, barış, zeka ve ilham olmak üzere pek çok simgeye sahiptir. Zeus’un çocuklarından biri olan Athena’nın annesi de Metis’tir. Metis, Zeus’un Hera’dan önceki ilk karısıdır.

Güçlü ve erdemli bir tanrıça olan Athena, kalkanında yılan saçlı kadın Medusa’nın baş figürünü taşımaktadır. Athena’nın mitolojideki simgeleri ise baykuş, zeytin dalı ve kalkandır. Güçlü ve zeki olması sebebiyle de Athena, babası Zeus’un en sevdiği çocuğudur.

6- Isis

Tanrıça isimleri Mısır mitolojisinde de derin ve sembolik anlamlar taşımaktadır. Isis, Mısır uygarlığının en saygın tanrıçalarından biridir. Kral Osiris’in hem kız kardeşi hem de karısı olan Isis, Horus’un da annesidir.

Kocası Osiris’in ölmesi ile birlikte çocuk sahibi olamayacağını anlayan Isis, Osiris’i diriltir. Kendisi Osiris’ten hamile kaldıktan sonra da oğlu Horus’u dünyaya getirir. Horus da Osiris’in dünya üzerindeki yansıması olarak kabul edilir ve Mısır’ın başına geçer. Isis, bereket tanrıçası olarak da simgelenmektedir.

7- Nephthys

Mısır mitolojisinin bir diğer önemli tanrıçası Nephthys’tir. Tanrıça Isis’in kardeşi olan Nephths, bir diğer kardeşi olan Seth ile evlenmiştir. Seth, Osiris’in tam tersi özellikleri barındıran bir tanrıdır. Tanrıça Nephthys de kız kardeşi Isis’ten her açıdan farklıdır.

Isis, bekareti ve doğum temsil eder ve Mısır’ın en önemli tanrıçasıdır. Kız kardeş Nephthys ise Isis’in tersine ölümü temsil etmektedir. Her ne kadar Seth ile bağlı olsa da Nephthys, yeniden doğuş mitlerinde Osiris ve Isis’i desteklemiştir.

8- Ma’at

Tanrıça isimleri arasında Mısır’ın bir diğer önemli tanrıçası olan Ma’at’ın da adı yer alıyor. Ma’at, Mısır uygarlığında doğru söz söyleme ve adaletin en büyük temsilcisidir.

Heybetli ve güçlü bir tanrıça olan Ma’at bir adet kuş tüyü ile simgelenmektedir. Tüm çizimleri ayakta olan tanrıçanın adalet temsilcisi olması da bu şekilde yansıtılmıştır.

Ma’at öncesinde Mısır uygarlığından büyük bir kaos hakimdir. Ma’at da bu durumda dünyaya gelerek kendine göre kurallar koymaya başlar. Bunlar adalet kurallarıdır ve kaosu engellemektedir. Bu olaydan sonra firavunlar ve uygarlık gerçek gücüne ulaşmıştır.

9- İnanna (İştar)

Mezopotamya tanrıçaları arasında önemli bir konumda bulunan İnanna’nın kökeni Sümer uygarlığına dayanıyor. Aşk, bereket ve bilgelik tanrıçası olan İnanna, İştar adıyla da biliniyor. İştar ismi İnanna için Akad uygarlığında kullanılmıştır. Uruk şehrinin baş tanrıçası olan İnanna, tanrıların pek çoğundan daha üstündür.

Tanrıça isimleri arasında Mezopotamya uygarlıklarını yansıtan en popüler isim olan İnanna, sekiz köşeye sahip yıldız ile temsil edilmektedir.

Sümer uygarlığının hüküm sürdüğü Mezopotanya bölgesinde yapılan kazılarda İnanna’yı temsil eden figürlere ulaşılmıştır. Bunlardan en yaygın olanı ise Eski Uruk şehrinde bulunan E-Anna tapınağındadır.

10- Nihursag (Nintu)

Nihursag da Sümer mitolojisinde önemli bir yere sahip olan tanrıçalardan biridir. Yer tanrıçası olarak simgelenen Nihursag’ın bir diğer adı da Nintu’dur.

Enlil’in kız kardeşi olarak bilinen Nihursag, ana tanrıça olarak da adlandırılmaktadır. Tüm yeri yaratanın ve düzene sokanın Nihursag olduğu düşünülmektedir.

Yunan ve Roma mitolojisinde de yeri yaratan tanrıçalara örnekler bulunmaktadır. Bunlardan en bilindik olanı da Toprak Ana olarak adlandırılan Gaia’dır.

11- Hestia yada Vesta

Kronos ve Rhea’nın altı çocuğundan biri olan Hestia, kardeşlerinin içerisinde en büyüğüdür. Tanrı ve Tanrıçalar içerisinde en nazik olmasının yanında, cömertliği ve erdemli oluşu ile de bilinmektedir.. Kendisine ibadet eden ölümlüler onu fazilet simgesi olarak görür ve saygı duyarlar. Hestia o kadar erdemli ve saygındır ki, bu saygısını sarsacak herhangi bir mitolojik olaya rastlanılmamıştır.

Hestia, heykel ve resimlerindeki tasvirlerinde genellikle olgun bir kadın olarak tasvir edilir. Ocak ateşi dışında, eşek ve domuz da sembolleri arasında yer alır.

Ocak ateşinin ve aile kavramının tanrıçası olan Hestia, evlerin ve aile bireylerinin koruyucusu olarak evlerde olup bitenleri de yakından izlerdi. Ayrıca konukseverliğin ve ateşte pişen nimetlerin koruyucusu da sayılırdı.

Hestia’nın önceliği evlerdi, ancak toplumu korumakta onun görevleri arasında yer alıyordu. Bu sebeple evlerin yanı sıra kamu yapıları, toplantı alanları ve topluma ait mülkler de egemenlik alanına girmekteydi. İnsanların toplantı noktalarının tanrıçası olarak da bilinmektedir.

Bonus: Gaia

Tanrıça isimleri arasında çok fazla popüler olmasa da yeryüzünün yaratıcısı Gaia’yı da listemize eklemek gerekiyor. Yunan mitolojisinde yeri yaratan olarak bilinen Gaia, kaosu sonlandıran aydınlık bir tanrıçadır. Aynı zamanda doğa ana ya da toprak ana olarak da bilinen bu tanrıçadan Titanlar doğmuştur.

Gaia, kendi yaratmış olduğu Uranus ile evlenerek 12 adet doğum yapar. Bunlardan altı tanesi kız, diğer altısı da erkektir. İşte bu 12 doğum Titanların hakimiyeti ele geçirmesi için atılan ilk adımdır. Gaia’nın kocası Uranus, hem evlatlarına hem de Gaia’ya eziyet etmektedir.

Bu durumun farkında olan en küçük oğul Kronos da harekete geçer ve babasından intikam alır. Babası Uranus’un cinsel organını kesen Kronos, böylece başa da geçmiş olacaktır. Aynı şeyin kendisine yapılmasından korkan Kronos, dünyaya gelen çocuklarını yemeye başlar. Hayatta kalmayı başaran Zeus ise babası Kronos’u yenerek Olimpos tanrılarının önünü açar.

 

24 Ara 2020 - 13:00 - Kültür & Sanat --- Okunma

Son bir ayda okuhaber.com sitesinde 193.360 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak OKU HABER Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan OKU HABER hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler OKU HABER editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı OKU HABER değil haberi geçen ajanstır.
Anket Erken seçim olsa hangi adaya oy vermeyi düşünürsünüz?