Konkordato Nedir? Kimler Başvurabilir? Konkordato Şartları Nelerdir?

Ticari işleri bozulan ve bu nedenle ödeme gücünde kayıp meydana gelen mali durumları bozulmuş gerçek ya da tüzel kişilerin, hukuki yönden korunmasını sağlayan Konkordato müessesi ticaret hukuku alanında oldukça önemli bir yere sahiptir. Peki, Konkordato şartları nelerdir ? İşte konuya dair tüm detaylar…

İcra ve İflas Kanunu üzerinde değişiklik yapan 7101 sayılı Kanunun 15.03.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanması ile İflasın Ertelenmesi kurumunun da kaldırılmasından sonra Konkordato daha da önem kazanmıştır. 7101 sayılı Kanun ile Konkordato hükümleri de yeniden düzenlenmiştir.

Bu kurumla, mali açıdan zor durumda bulunan ancak iktisadi varlığını sürdürerek borçlarını ödeyebilecek haldeki borçluların durumu, alacaklılar tarafından verilecek karara bağlanmıştır. Bu karar esnasında borçlu icra ve haciz risklerinden mahkemeler aracılığıyla korunur.

Kimler Konkordato Talep Edebilir

Hukuk sistemimiz kapsamında İcra ve İflas Kanunu 285. Madde düzenlemesine göre, vadesi gelmesine karşın borçlarını ödeyemeyen ya da vadesi geldiğinde ödeyememe tehlikesi bulunan borçlu, konkordato talep etme hakkına sahiptir.

Borçlu, borcun vadesinin uzatılması veya borçta indirime gidilmesi yoluyla borçlarını ödemek için ya da olası bir iflastan kurtulabilmek için konkordato talebinde bulunabilir.

Ayrıca iflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı da, gerekçeli bir dilekçe ile, borçlu yönünden konkordato işlemlerinin başlatılmasını talep edebilir.

Konkordato Talebi Nasıl Yapılır?

Konkordato talebini içeren başvuru gerekçeli bir dilekçe ile iflasa tabi borçlu yönünden muamele merkezi Asliye Ticaret mahkemesine, iflasa tabi bulunmayan borçlu yönünden ise yerleşim yeri Asliye Ticaret Mahkemesine yapılır. Bu başvuru esnasında konkordato gider avansı da yatırılmalıdır.

Bu gerekçeli dilekçe ekinde bulunması gereken ek belgeler ise,

Sunulacak Ön Projede Bulunması Gerekenler  

Sunulacak konkordato ön projesinde ise;

Hususları yer almalıdır.

Konkordato Aşamaları

Başvuru sonrası ise mahkeme tarafından, talep eden borçluya konkordato mühleti ile geçici ya da kesin mühlet verilmesi, alacaklıların toplantısı ve mahkemece konkordatonun tasdiki aşamaları gelir.

İlk başvuru ile birlikte başvuru dilekçesine ekli olması gereken belgelerin bulunup bulunmadığı mahkeme tarafından tespit edilir. Belgeler tam ise mahkeme geçici mühlet vererek, borçlunun malvarlığı noktasındaki muhafaza tedbirlerini alır. Geçici mühlet kararından sonra, artık borçlu mahkeme izni olmaksızın kefil olamaz, rehin tesis edemez, kısmen dahi olsa devir yapamaz, karşılıksız tasarrufta bulunamaz.

Geçici mühlet süresi 3 aydır. Konkordatonun başarılı olması mümkün ise bir yıllık kesin mühlet mahkemece verilir.

Üç ay süren bu geçici mühlet döneminde borçlu aleyhine hiçbir takip başlatılamaz ve yapılamaz, daha evvel başlamış takipler de durur. İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları da uygulanmaz. Aksine hüküm olmadıkça alacaklara faiz de işletilmez. Geçici mühlet eğer kesin mühlete dönüşürse, bu yasakların bulunduğu süre 1 yıla çıkar.

Bu noktada ayrıca mahkeme tarafından, borçlu denetimini yapmak ve işlemlerini de yürütmek amacıyla bir konkordato komiseri atanır.

Konkordato Komiserinin Görevleri

Konkordato komiserinin, konkordato projesinin tamamlanmasına katkı sunmak, borçlunun faaliyetlerini denetlemek, mahkeme tarafından belirlenen süreler ile mahkemeye ara raporlar sunmak ve alacaklılar kurulunu da konkordatonun seyri hakkında bilgilendirmek görevleri bulunur.

Alacaklılar, komiser tarafından yapılan ilan ile 15 gün içinde alacaklarını bildirirler. Komiser alacakların tespiti konusunda borçlu belgeleri ve defterleri üzerinde inceleme yetkisine de sahiptir.

Konkordato projesinin tamamlanması sonrası komiser, alacaklıları konkordato projesini müzakere amacı ile toplantıya çağırır. Bu toplantıda proje, kaydedilmiş alacaklıların ve alacakların yarısını veya alacaklıların dörtte birini, alacakların ise üçte ikisini aşan bir çoğunlukça imzalanırsa kabul edilmiş sayılır.

Daha sonra komiser, projenin kabul edilip edilmediği ile tasdiklenmesinin uygun olup olmadığına ilişkin gerekçeli raporunu mahkemeye sunar.

Konkordato Talebinin Onaylanması

Mahkeme aşağıda belirtilen şartları taşıyan konkordato projesini onaylar. Bu şartlar ise;

Konkordato nedir , konkordato süreci kabulü için ne olması gerekir, konkordato müessesesi söz konusu olduğunda yer alan şartlar hangileridir, konkordato ilanı nasıl verilir ve konkordato tasdik almak için neler yapılmalıdır sorularına cevap verdiğimiz yazımız dışındaki Hukuki İşlemler yazılarımızı Yaşam sayfasında bulabilirsiniz.

- OKU HABER, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/4820838/konkordato-nedir-kimler-basvurabilir-konkordato-sartlari-nelerdir