Mitolojide Tanrıça İsimleri ve Bilinmeyen Özellikleri

Tanrıça isimleri, her bir tanrıçanın özellikleri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Özellikle Roma ve Yunan mitolojisi tarihinde önemli yere sahip tanrıçalar ve isimleri hakkında oldukça çok araştırma yapılmıştır. Her bir tanrıça için isimlendirme yapılırken, simgelediği durum ya da nesne baz alınmıştır. İşte, birbirinden efsanevi özelliklere sahip Mısır Tanrıçaları , Yunan Tanrıçaları, Roma Tanrıçaları , İskandinav Tanrıçaları ve Türk Kadın Mitolojik Varlıklar ...

A – Tarihin Bilinen Mısır Tanrıça İsimleri ve Bilinmeyen Özellikleri

Tanrıça isimleri Mısır mitolojisinde simgelenen duruma göre verilmiştir. Buna göre her bir durumu ya da olayı simgeleyen tanrıçaların isimleri de bu özellikleri en iyi şekilde yansıtmaktadır. Mısır Tanrıları arasında en önemli olanı Kral yani Firavun’dur. Geçmişten bugüne kadar yazılan kitaplarda ve efsanevi hikayelerde Mısır tanrı isimleri ve tanrıçaları anlatılırken, kralın baskıcı ve zorba tavırları ön plana çıkarılmaktadır. Onlara eşlik eden Mısır tanrıçaları ise taşıdıklarına inanılan özellikler ile özdeşlemişlerdir. İşte, kadın tanrıça isimleri ve özellikleri.

1 - Isis

Tanrıça isimleri Mısır mitolojisinde de derin ve sembolik anlamlar taşımaktadır. Isis, Mısır uygarlığının en saygın tanrıçalarından biridir. Kral Osiris’in hem kız kardeşi hem de karısı olan Isis, Horus’un da annesidir.

Kocası Osiris’in ölmesi ile birlikte çocuk sahibi olamayacağını anlayan Isis, Osiris’i diriltir. Kendisi Osiris’ten hamile kaldıktan sonra da oğlu Horus’u dünyaya getirir. Horus da Osiris’in dünya üzerindeki yansıması olarak kabul edilir ve Mısır’ın başına geçer. Isis, bereket tanrıçası olarak da simgelenmektedir.

2 – Nephthys : Mısırlı Tanrıça İsimleri

Mısır mitolojisinin bir diğer önemli tanrıçası Nephthys’tir. Tanrıça Isis’in kardeşi olan Nephths, bir diğer kardeşi olan Seth ile evlenmiştir. Seth, Osiris’in tam tersi özellikleri barındıran bir tanrıdır. Tanrıça Nephthys de kız kardeşi Isis’ten her açıdan farklıdır.

Isis, bekareti ve doğum temsil eder ve Mısır’ın en önemli tanrıçasıdır. Kız kardeş Nephthys ise Isis’in tersine ölümü temsil etmektedir. Her ne kadar Seth ile bağlı olsa da Nephthys, yeniden doğuş mitlerinde Osiris ve Isis’i desteklemiştir.

3 - Ma’at

Tanrıça isimleri arasında Mısır’ın bir diğer önemli tanrıçası olan Ma’at’ın da adı yer alıyor. Ma’at, Mısır uygarlığında doğru söz söyleme ve adaletin en büyük temsilcisidir. Heybetli ve güçlü bir tanrıça olan Ma’at bir adet kuş tüyü ile simgelenmektedir. Tüm çizimleri ayakta olan tanrıçanın adalet temsilcisi olması da bu şekilde yansıtılmıştır.

Ma’at öncesinde Mısır uygarlığından büyük bir kaos hakimdir. Ma’at da bu durumda dünyaya gelerek kendine göre kurallar koymaya başlar. Bunlar adalet kurallarıdır ve kaosu engellemektedir. Bu olaydan sonra firavunlar ve uygarlık gerçek gücüne ulaşmıştır.

4 – Mısır Tanrıça İsimleri : Anat

Anath ya da Anat olarak adlandırılan Mısır tanrıçaları arasındaki bu ismin kökeni Mezopotamya’ya kadar dayanmaktadır. Bakire Anat olarak adlandırılan tanrıça, Baal’ın kızı ve aynı zamanda Aley’in kız kardeşidir. Savaşçı tanrıça isimleri arasındaki Anat, bitkilere yardım etmesi ile ve tanrıların yaşaması için kurbanlar adaması ile bilinir. Aslan sembolü ile anılan Anat, aynı zamanda yağmur tanrısının kızıdır.

5 – Bat : İnek Tanrıçası

Mısır tanrıçaları arasında önemli bir yere sahip olan Bat, İnek tanrıçası olarak da bilinir. Mısır mitolojisi için Bat, inek kulakları ve boynuzları olan bir kadın olarak tasvir edilmektedir. Mısır dini inanış tarihçesinde en eski dönemlere denk gelen bu tanrıça, sığır ve kadın arasında bir şekilde çizilmektedir.

6 – Hathor

Mısır Mitolojisi için aşk, evlilik, doğum ve bereket anlamı taşıyan Hathor Mehurt, Mehet-Weret, Mehet-uret isimleri ile de bilinir. Mısır güneş tanrısı Ra’nın kızı olan Hathor, gökyüzü, cinsellik, müzik, dans ve öteki dünya ile bağdaştırılmaktadır. Çöllerin koruyucusu olarak da bilinen Hathor’un mabedine Dendera Tapınağı ismi verilmiştir.

B - Yunan Tanrıça İsimleri ve Bilinmeyen Özellikleri

Felsefenin doğduğu toprakların başında yer alan Yunanistan tanrıça isimleri konusunda oldukça zengindir. Aşk, cesaret, doğurganlık, mutluluk ve aklınıza gelebilecek birçok konuda yaşam ve ölümü anlatan Yunan tanrı ve tanrıçaları bulunmaktadır. Eski Yunan dininin de temellerini oluşturan tanrıça hikayeleri, yakın zamanda yayınlanan Ben Kirke romanına da konu olmuştur.

1 - Hera (Juno)

Yunan tanrıça isimleri arasında Hera’nın de oldukça önemli bir yeri bulunuyor. Hera ve tanrıların kralı Zeus, Kutsal Düğün ile evlenirler. Efsaneye göre Hera, Zeus’un hem kız kardeşi hem de karısı olmuştur. Üstelik Savaş Tanrısı Zeus’un çocuklarının büyük çoğunluğunu da Hera doğurmuştur.

Evlilik ve doğan çocuklar ile birlikte Hera, Olimpos tanrılarının kraliçesi olarak anılmaya başlar. Evlilik tanrıçası olarak bilinen Hera, düğünlerin kutsayıcısı rolündedir. Aile kuran ve aile birliğini sağlayan kraliçe, kocası Zeus tarafından defalarca aldatılmıştır. Hera’nın Roma mitolojisindeki adı ise Juno’dur.

2 - Aphrodite (Venüs)

Tanrıça isimleri arasında en sık duyduğunuz Aphrodite olabilir. Aşk ve güzellik tanrıçası olarak kabul edilen  ve herkes tarafından bu aşk anlamına gelen Aphrodite, Roma mitolojisinde de Venüs adıyla anılır. Aphrodite, Gaia’nın hem kardeşi hem de kocası olan Uranus’un erkeklik organından doğmuştur.

Uranus, çocuklarına eziyet ettiği için oğlu Kronos tarafından yenilgiye uğratılır. Kronos, Uranus’un erkeklik organını keserek denize atar. Bu denizden de bir midye kabuğunun içinde Aphrodite doğar. Uranus’un yere damlayan kanından da orman perileri, devler ve öç tanrıları doğarak dünyaya yayılır.

3 - Gaia

Tanrıça isimleri arasında çok fazla popüler olmasa da yeryüzünün yaratıcısı Gaia’yı da listemize eklemek gerekiyor. Yunan mitolojisinde yeri yaratan olarak bilinen Gaia, kaosu sonlandıran aydınlık bir tanrıçadır. Aynı zamanda doğa ana ya da toprak ana olarak da bilinen bu tanrıçadan Titanlar doğmuştur.

Gaia, kendi yaratmış olduğu Uranus ile evlenerek 12 adet doğum yapar. Bunlardan altı tanesi kız, diğer altısı da erkektir. İşte bu 12 doğum Titanların hakimiyeti ele geçirmesi için atılan ilk adımdır. Gaia’nın kocası Uranus, hem evlatlarına hem de Gaia’ya eziyet etmektedir.

Bu durumun farkında olan en küçük oğul Kronos da harekete geçer ve babasından intikam alır. Babası Uranus’un cinsel organını kesen Kronos, böylece başa da geçmiş olacaktır. Aynı şeyin kendisine yapılmasından korkan Kronos, dünyaya gelen çocuklarını yemeye başlar. Hayatta kalmayı başaran Zeus ise babası Kronos’u yenerek Olimpos tanrılarının önünü açar.

4 - Athena

Athena, Yunan mitolojisinin en önemli tanrıçalarından biridir. Kendisi sanat, barış, zeka ve ilham olmak üzere pek çok simgeye sahiptir. Zeus’un çocuklarından biri olan Athena’nın annesi de Metis’tir. Metis, Zeus’un Hera’dan önceki ilk karısıdır.

Güçlü ve erdemli bir tanrıça isimleri arasında olan Athena, kalkanında yılan saçlı kadın Medusa’nın baş figürünü taşımaktadır. Athena’nın mitolojideki simgeleri ise baykuş, zeytin dalı ve kalkandır. Güçlü ve zeki olması sebebiyle de Athena, babası Zeus’un en sevdiği çocuğudur.

5 - Demeter (Ceres)

Tanrıça isimleri Roma ve Yunan mitolojisinde farklılık gösterdiği gibi diğer uygarlıklar için de bu durum farklı isimlendirilebilir. Demeter, Yunan mitolojisinde bereket tanrıçası olarak bilinen güzeller güzeli bir kadındır. Demeter’in Roma uygarlığı için adı Ceres olarak belirtilmiştir. Anadolu uygarlıklarında ise Demeter, Kibele olarak adlandırılır.

Demeter, tahıl, hasat dönemi ve tarım tanrıçası olarak nam salmıştır. Bu tanrıça bereketi ve bolluğu simgelemektedir. Antik dönemde yaşayan çiftçiler de Demeter’e şükranlarını sunarak ekinlerini büyütmekteydiler. Bereket ve tarımın yanı sıra Demeter, kimi inanışlara göre anneliği ve doğumu da simgelemektedir.

C – İskandinav Tanrıçaları ve Özellikleri

Marvel Filmleri arasında yerini alan Thor filmine de konu olan İskandinav kültürü tanrı ve tanrıçaları, dünyanın birçok yerindeki medeniyetler tarafından merak konusu olmuştur. Odin, Tyr, Njord, Vidar ve Baldr gibi Tanrı isimlerinin yer aldığı İskandinav mitolojisinde çok sayıda dikkat çeken tanrıça bulunmaktadır. İşte, İskandinav tanrıçaları ve özellikleri.

1 – İskandinav Aşk Tanrıçası : Frejya

Bereket, aşk, sağlık, güzellik ve ölüm tanrıçası olarak adlandırılan Frejya, güzelliği dillere destan bir kadın olarak anlatılır. İsmini Cuma gününden alan bu güzeller güzeli tanrıça, İskandinav tanrıları arasındaki Njord’un kızıdır.

Odr ile evlenen Frejya, Odr’nin kendisini terk etmesi sonucunda kötü bir tanrıça olmuştur. Henüz terk edilmeden önce güzellik, sağlık ve bereket dağıtan güzeller güzeli tanrıça, artık ölüm dağıtmaktadır. Hatta Thor uyurken onun çekicini çalarak dünyanın hakimi olmayı da amaçlamıştır.

2 – Frigg : İskandinav Tanrıça İsimleri

Frigg, tarihe Asgard kralı Odin’in karısı olarak geçmiştir. Tanrıçalar arasında en güzel olduğu anlatılan Frigg, Aesir’in kraliçesi olarak da anılır. Evlilik ve annelik tanrıçası olarak inanılan Frigg, ailesine düşkün olması ile de hatırlanır.

3 – Teselli Tanrıçası Hlin

İskandinav tanrıça isimleri arasında önemli bir yere sahip olan Hlin’in yas tutanları teselli etttiğine inanılır. Yardım ve Sığınak anlamlarına gelen Hlin tanrıçası kalkan resmi ile ifade edilmektedir. Masumları koruduğu ve içine düştüğü güç durumdan kurtardığına inanılan bu önemli iyilik tanrıçası Cermen mitolojisi için saygın bir yere sahiptir.

D – Roma Tanrıçaları ve Özellikleri

Tanrıça isimleri Roma mitolojisinde Yunan tanrı ve tanrıçalarından ilham alarak yaratılmıştır. Yunan, Roma, Mısır ve Sümer tanrıçaları birbirleri ile yakından ilişkilidir. Bu durumda simgelenen durum aynı kalmış yalnızca tanrıçaların isimlerinde değişiklik yapılmıştır.

1 - Artemis - Diana

Tanrıça isimleri denildiğinde akla Artemis’in gelmesi de oldukça mümkün. Sanatın tanrısı Apollon ile kardeş olan Artemis, bakirelik ve avcılığı simgelemektedir. Annesi Leto, Artemis ve Apollon’u doğururken çok fazla sancı çekmiştir. Artemis de bundan dolayı bekareti benimseyerek halime kalmayı istememektedir. Sembolü yay ve ok olan Artemis, Roma mitolojisinde de Diana adı ile bilinmektedir.

2 - Vesta : Roma Tanrıçaları

Kronos ve Rhea’nın altı çocuğundan biri olan Hestia, kardeşlerinin içerisinde en büyüğüdür. Tanrı ve Tanrıçalar içerisinde en nazik olmasının yanında, cömertliği ve erdemli oluşu ile de bilinmektedir.. Kendisine ibadet eden ölümlüler onu fazilet simgesi olarak görür ve saygı duyarlar. Hestia o kadar erdemli ve saygındır ki, bu saygısını sarsacak herhangi bir mitolojik olaya rastlanılmamıştır.

Hestia, heykel ve resimlerindeki tasvirlerinde genellikle olgun bir kadın olarak tasvir edilir. Ocak ateşi dışında, eşek ve domuz da sembolleri arasında yer alır. Ocak ateşinin ve aile kavramının tanrıçası olan Hestia, evlerin ve aile bireylerinin koruyucusu olarak evlerde olup bitenleri de yakından izlerdi. Ayrıca konukseverliğin ve ateşte pişen nimetlerin koruyucusu da sayılırdı.

3 – Çocukların Koruyucusu Abeona

Yolcuları ve çocukları koruduğuna inanılan Abeona, Roma tanrıçaları arasında iyi özelliklere sahip olan türdendir. Çocukların adımlarını takip ettiği düşünülen bu tanrıça, kadınları ve çocuklarını korumaktadır. Çocukların ilk adımlarını attıkları süreçte koruyucu meleği görevini üstlenen bu tanrıça anneliğin kutsal olduğuna dikkat çekmektedir.

4 – Bellona : Roma Tanrıça İsimleri

Kapadokya tanrıçası Ma ile Yunan tanrıçası Nike ile benzer özellikleri taşıyan Bellona, Roma halkının Zafer tanrıçasıdır. Shakespeare’in şiirlerinde de yerini bulan Bellona güçlü, cesur ve başarılı bir savaşçı olarak tanıtılmaktadır. Savaş, terör ve katliam tanrıçası Enyo ile zaman zaman benzediği anlatılan Bellona hakkında çok kısıtlı miktarda bilgi vardır.

E - Türk Kadın Mitolojik Varlıklar ve Özellikleri

Uygurlar, Altaylar ve Tatar Türk kültürlerinde anlatılan onlarca tanrıça isimleri ve özellikleri bulunmaktadır. Yarı balık yarı kadın varlıklardan tutun da kurt kadınlara kadar çok sayıda tanrıça hikayeleri anlatılmaktadır. İşte, Türk kadın mitolojik varlıklar ve bilinmeyen özellikleri.

1 – Asena : Dişi Kurdun Sembolü

Farklı kültürlerden tanrıça isimleri anıldığında, Türk mitolojisinde yer alan Asena ismi de önemli bir anlama sahiptir. Dişi kurt anlamını taşıyan Asena aynı zamanda Zena, Asen ve Şunnu isimleri ile de bilinir.

 

Çin kaynaklarında da yerini bulan Asena, aslında çok sıra dışı bir hikayeye sahiptir. Tüm fertleri katledilen bir kavimden sağ kalan bir erkek çocuğun bir dişi kurt ile çiftleşmesi sonucunda, kurt hamile kalmış ve 10 erkek çocuk doğurmuştur. Büyüyen insan erkek çocuklar insan kadınlarla evlenerek A-Se-Na kavmini oluşturmuştur. Böylece dişi kurt anlamına gelen Asena ismi ortaya çıkmıştır.

2 – Su İyesi : Suyun Koruyucusu Anlamına Gelen Tanrıça İsimleri

Su Eğesi, Su İşçisi, Su Ezi ya da Issı tanrıça isimleri ile de bilinen Su iyesi, suyun koruyucu ruhu olarak anlatılmaktadır. Derin sularda yaşadığı söylenen bu varlık, giydiği açık renkteki kıyafetlerle dikkat çekmektedir. Bazı inanışlara göre yarı balık yarı kadın olan Su iyesinin saçı, sakalı ya da kaşları yoktur.

Suyu bir anda dalgalandıran ve bazense barajları yıkacak kadar hareketlere neden olan Su İyesi’nin kuş ya da balık kılığına girdiği de anlatılmaktadır.

3 – Su Tanrıça İsimleri : Ak Ana

Altay Türklerinin anlatılarında yer bulan Ak Ana, Moğollar tarafından Sagan Ece olarak isimlendirilmektedir. Denizkızını andıran uzun balık kuyruğuna sahip olduğu anlatılan Ak Ana, dünyanın yeni yeni oluştuğu dönemlerde, yalnızca suyun olduğu zamanlarda ortaya çıkmıştır.

Tanrıça isimleri arasında farklı bir tarza sahip olan Ak Ana’nın geyik şekline girerek sudan çıktığına inanılır. Göktürklerin Atası ile evlendiği anlatılan Ak Ana’nın dünyada hem suda hem yer yüzünde yaşadığına inanılmaktadır.

4 - Güzellik Tanrıçası Ayzıt

Türk ve Altay mitolojisi için önemli bir yere sahip olan güzellik tanrıçası bir tür Afrodit görevi görmektedir. Aşk ve güzelliğin simgesi olan Ayzıt ve kızları Türk mitolojisinin kutsal güzelliğidir. Kuğu totemi ile özdeşleştirilen bu tanrıça ormanda dolaşmakta ve beyaz bir kalpağa sahiptir.

Çocukları koruyan tanrıça isimleri arasında yerini alan Aızıt, aynı zamanda hayvanların koruyucusudur. Kuğu kılığına giren kızları ile Türk ve Altay mitolojisinin sevilen kadın varlıklarındandır.

5 – Alkarısı : Lohusaların Düşmanı

Altay, Türk ve Anadolu halkı tarafından varlığına inanılan Alkarısı, lohusa dönemindeki kadınlara zarar vermeyi istemektedir. Köklerinin Şamanizm inanışına dayandığına inanılan bu varlık, yeni doğmuş bebeklerin ve yeni doğum yapmış annelerin ciğerlerinden beslendiği anlatılmaktadır.

Yeni doğum yapmış anne ve yeni doğan bebekleri Alkarısı ismindeki varlıktan korumak için başucuna Kuran-ı Kerim koymak, anne ve bebeği ışıklı ortamda bulundurmak ve 40 gün boyunca yalnız bırakmamak gibi önlemler alınmaktadır. Günümüze kadar süren bu önlemler, Türk kültüründe de farklı kesimler tarafından farklı şekillerde uygulanmaktadır.

Bonus: Mezopotamya Tanrıçaları : İnanna (İştar)

Mezopotamya tanrıça isimleri arasında önemli bir konumda bulunan İnanna’nın kökeni Sümer uygarlığına dayanıyor. Aşk, bereket ve bilgelik tanrıçası olan İnanna, İştar adıyla da biliniyor. İştar ismi İnanna için Akad uygarlığında kullanılmıştır. Uruk şehrinin baş tanrıçası olan İnanna, tanrıların pek çoğundan daha üstündür.

Tanrıça isimleri arasında Mezopotamya uygarlıklarını yansıtan en popüler isim olan İnanna, sekiz köşeye sahip yıldız ile temsil edilmektedir. Sümer uygarlığının hüküm sürdüğü Mezopotanya bölgesinde yapılan kazılarda İnanna’yı temsil eden figürlere ulaşılmıştır. Bunlardan en yaygın olanı ise Eski Uruk şehrinde bulunan E-Anna tapınağındadır.

Bonus : Sümer Tanrıça İsimleri : Nihursag (Nintu)

Nihursag da Sümer mitolojisinde önemli bir yere sahip olan tanrıçalardan biridir. Yer tanrıçası olarak simgelenen Nihursag’ın bir diğer adı da Nintu’dur. Enlil’in kız kardeşi olarak bilinen Nihursag, ana tanrıça olarak da adlandırılmaktadır. Tüm yeri yaratanın ve düzene sokanın Nihursag olduğu düşünülmektedir. Yunan ve Roma mitolojisinde de yeri yaratan tanrıçalara örnekler bulunmaktadır. Bunlardan en bilindik olanı da Toprak Ana olarak adlandırılan Gaia’dır.

Quizterra

- OKU HABER, Mitoloji bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/4110723/mitolojide-tanrica-isimleri-ve-bilinmeyen-ozellikleri