Adli Tatil Nedir? Adli Tatilde Dava Açılabilir mi? Adli Tatilde Bakılacak İşler Nelerdir?

Adli tatil uygulaması yaz aylarını gelmesi ile hukukçuların gündemine giren bir konu oldu. Mahkemelerde, savcılıklarda ve yargı kurumlarında davaları ve hukuki işlemleri olan binlerce kişi uygulamanın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu sürede hangi işlemlerin devam edip hangilerinin devam etmeyeceği akıllarda soru işaretlerine neden oluyor.

Bu yıl koronavirüs kapsamında acil ve önemli işlemler dışında adliyelerde sürdürülen yargı hizmetleri, yaklaşık olarak üç ay süre ile verilememişti. Pandeminin hafiflemesi ve kontrollü sosyal hayata geçilmesi ile birlikte 15 Haziran itibari ile adli hizmetlerde verilmeye başlamıştı.

Şimdi de 20 Temmuz itibari ile adli ara verme süreci başlayacak. Peki, adli tatil nedir? Bu süreçte yeni dava açmak mümkün mü? Adliyelerde devam eden işler ve davaların durumu ne olacak? İşte adli ara hakkında tüm merak edilenler…

Adli Tatil Ne Zaman Başlar? Ne Kadar Sürer?

Her yıl aynı tarihlerde kullanılan, mahkeme başkanı ve üyeleri ile hakim ve savcıların kullandıkları bir tatildir. Kanunda belirtilen dava ve işlemler hariç diğer adli hizmetlerin verilmediği tatil dönemidir.  Ancak tüm hakim ve savcılar bu dönemde izne ayrılmazlar. Tatil süresince devam edecek işlemlerin sürmesi için yeterli sayıda hakim, savcı ile yargı personeli nöbetçi olarak çalışmaya devam ederler.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102. Maddesi düzenlemesinde;

Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar” hükmüne yer verilmiştir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 331. Maddesi düzenlemesinde;

Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler hükmü getirilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 61. Maddesi düzenlemesinde de;

Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler hükmü yer almıştır.

Bu kanuni düzenlemeler uyarınca her yıl 20 Temmuz ile 31 Ağustos arasında adli birimler tatil yapar. Hukuk ve ceza adli yargı birimleri ile idari yargı birimlerinin tatilleri 1 Eylül itibari ile son bulur.

Tatil süresince izin kullanan birimler;

Adli Tatilde Görülecek Dava ve Devam Edecek İşlemler

Tatil döneminde devam edecek dava ve işlemler de yine kanuni düzenleme ile belirlenmiştir.

Bu kapsamda Hukuk Muhakemeleri Kanunu 103. Maddesinde sayılan;

Ceza Muhakemesi Kanunu 331. Maddesinde belirtilen;

Tatil süresince de devam eder. Ve bu yargılama iş ve işlemleri tatil dönemi içinde nöbetçi kalan yargı mensupları aracılığı ile sürdürülür.

Adli Tatil Döneminde Yeni Dava Açılabilir mi?

Tatil süresi içerisinde de herhangi bir ayrım ve kısıtlama olmadan yeni dava açmak mümkündür. Yine tatil süreci içerisinde yapılacak işlemler şunlardır;

Tatil süresince her tür davanın açılma imkanı olsa da, tatilde görülecek davalar dışında kalan davaların işlemleri tatil sonrasında yapılır.

Ayrıca son olarak belirtelim ki adli tatil sürecinde tüm icra daireleri ile noterler çalışmaya aralıksız devam ederler.

- OKU HABER, Hukuki ve Adli Konular bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/5008510/adli-tatil-nedir-adli-tatilde-dava-acilabilir-mi-adli-tatilde-bakilacak-isler-nelerdir